dinsdag 21 april 2015

Nieuw belastingstelsel Part 2

Ik schreef al eerder over het nieuwe belastingstelsel wat er aan zit te komen. Gisteren kwam er wat nieuwe informatie beschikbaar van Minister Dijsselbloem, ditmaal over de Vermogens Rendement Heffing (VRH).

Minister Dijsselbloem heeft gezegd dat de VRH, ook wel spaartax genoemd, sowieso op de schop gaat en dat de plannen met Prinsjesdag waarschijnlijk gepresenteerd worden. Grootste probleem met de huidige set-up is dat de Belastingdienst uitgaat van een gemiddeld rendement van 4%, en dat hebben de meeste mensen de afgelopen 5 jaar niet gehaald. De huidige opzet wordt dus als oneerlijk gezien. Ik denk nog steeds dat er een heffing op daadwerkelijk rendement gaat komen in plaats van een fictief rendement. Maar dat zullen we nog wel gaan zien in de komende maanden.

Vakantie


Komende weken zal het erg rustig zijn op het blog, ik ga genieten van 3 weken vakantie. De laatste echte vakantie is alweer 13 maanden geleden, dus ik ben er wel een beetje aan toe merk ik. Dus over 3 weken weer een update op dit blog.

vrijdag 3 april 2015

Nieuw belastingstelsel

Een huidig onderwerp in de politiek waarin ik zeer ben geĆÆnteresseerd is de hervorming van ons huidige belastingstelsel. Op dit moment zijn er veel gesprekken gaande met belanghebbenden, ervaringsdeskundigen, werkgeversorganisaties, de oppositie en het kabinet om alle wensen in kaart te brengen. De reden voor de hervorming van het belastingstelsel is simpel. Het stelsel is te ingewikkeld met het oerwoud aan verschillende toeslagen en uitzonderingen op de regels. De belastingdienst kan het eigenlijk allemaal niet meer aan. Daarnaast is de perceptie dat de belasting op arbeid te hoog is waardoor de arbeidsparticipatie omlaag gaat en eigenlijk ook te laag is. Ook de VermogensRendementHeffing (VRH) is een doorn in het oog van velen, want de 4% rendement haalt niemand op dit moment.

Kortom, er moet iets gaan veranderen. En langzaam maar zeker begint het duidelijk te worden wat de grote veranderingen gaan worden in stelsel. Let op, niks van dit allemaal is zeker en pure speculatie op basis van berichten in de media:


  1. De VRH gaat gewijzigd worden, dat staat buiten kijf. De kans is groot dat het gaat gebeuren op basis van daadwerkelijk rendement ipv een fictief rendement van 4%. Achterliggende reden hiervoor is ook dat mensen met een hoger vermogen vaak een hoger rendement verdienen omdat ze meer risico kunnen nemen. Dat zou dus indirect betekenen dat vermogenden waarschijnlijk meer betalen dan minder vermogenden
  2. Belasting op arbeid gaat omlaag, dat is een zekerheidje. Maar hoe precies, dat zal een rekensom worden. Bedoeling is in ieder geval dat het voor iedereen die werkt ook echt lonend moet zijn om te werken.
  3. Omdat de belastingen op arbeid omlaag gaan moet er iets gebeuren aan de inkomstenkant, de overheid moet tenslotte wel betaald worden. Hoogstwaarschijnlijk gaan de BTW-percentages omhoog, de belasting op consumptie gaat dus omhoog. Verschillende opties zijn mogelijk, waarschijnlijk blijft er een laag tarief van 6% om zo de minima te ontzien en gaat het BTW-percentage van 21% omhoog naar 24% ofwel 25%
  4. Toeslagen, ik denk dat dit het grootste struikelblok gaat worden. Want enerzijds wil de overheid versimpeling maar aan de andere kant maakt ongeveer heel Nederland wel gebruik van 1 of meerdere toeslagen. Je hebt zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en HRA. Misschien vergeet ik er zelfs nog wel 1. De diversiteit is groot aangezien jong tot oud, arm tot rijk wel recht heeft op 1 van de toeslagen. Kort gezegd, je kunt hier nooit veel wijzigingen in maken zonder dat dit enorm veel impact gaat hebben voor een bepaalde groep mensen. Daarom is er ook het zogenoemde smeerolie-geld nodig, om de mensen die hierin gekort gaan worden op een bepaalde termijn te ondersteunen.

De bedoeling van de overheid is om voor de zomer meer duidelijkheid te hebben in dit onderwerp zodat ze de eerste wijzigingen al per 1 januari 2016 in kunnen laten gaan. Mij zou het, vanwege de complexiteit van de materie het niks verbazen als er nog wat meer tijd voor nodig is.

Ik vind het in ieder geval interessante materie en zal dit onderwerp in de komende weken/maanden blijven volgen. Ik hoop dat de impact op mij persoonlijk zal meevallen, maar dat is maar de vraag. We ontvangen aardig wat toeslagen, en het zou zomaar kunnen dat die in de toekomst fors minder gaan worden. Maar dat is nu nog koffiedik kijken, dat gaan we wel zien.