dinsdag 30 september 2014

Crowdfunding update

Het is alweer ruim 3 maanden geleden dat ik een update heb gegeven over crowdfunding, in juni was de laatste keer. Tijd dus weer voor een update. In de zomerperiode ben ik weinig actief geweest, en er kwamen ook niet zoveel projecten langs. De afgelopen maand kwamen er echter weer een aantal pareltjes voorbij die ik niet voorbij kon laten schieten, en heb ik in 3 projecten weer €500 geïnvesteerd. Daarvan moet nog 300 euro overgemaakt worden, maar die projecten zijn al wel volgeschreven, dat zal dus de komende weken gebeuren. Ik heb die projecten al wel verwerkt in onderstaand overzicht:

Geïnvesteerd: €3.700
Te ontvangen: €4.288,30
Terug ontvangen tot op heden: €1.026,45

Maandelijks te ontvangen bedrag: €103,01

Ik merk dat ik het toch niet kan laten om te investeren op het moment dat er iets leuks voorbij komt, ik had namelijk eigenlijk gezegd in mijn vorige blog dat ik het even rustig aan zou doen. Toch is mijn vermogen in crowdfunding in de tussentijd gestegen van €2.900 naar ongeveer €3.250, meer dan 10% stijging.Op zich geen ramp zolang mijn spaargeld ook maar blijft stijgen, en dat doet het gelukkig wel.

De investeringen lopen tot nu toe ook allemaal nog lekker door. Sterker nog, in januari en april lopen mijn eerste investeringen alweer af. Dat zijn beiden vrij kortlopende projecten waarin ik €200 in hard geïnvesteerd. Als die 2 projecten zijn afgerond keldert mijn maandbedrag ook flink omlaag naar onder de €80. Ik zou op zich wel graag in de buurt van die €100 per maand willen blijven, dus daar zal ik dan nog wel wat extra investeringen voor moeten doen. Maar dat zal wel goedkomen.


dinsdag 16 september 2014

Prinsjesdag: De maatregelen


Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2015 bekendgemaakt. De belangrijkste kabinetsplannen zijn vorige week al uitgelekt. Een overzicht van de maatregelen.

- De arbeidskorting gaat omhoog, iedereen die werkt krijgt dan meer korting op de belasting. Daar is het kabinet jaarlijks 500 miljoen extra aan kwijt.
- De verlaging van het belastingtarief van de eerste schijf kost de schatkist jaarlijks 475 miljoen. Het tarief gaat met 0,25 procentpunt omlaag.
- Een belastingvoordeel voor AOW'ers, de ouderenkorting, gaat omlaag. Voor vermogende ouderen verdwijnt het fiscale voordeel helemaal. Dat komt neer op een bezuiniging van 195 miljoen.
- Een oudertoeslag in box 3 wordt afgeschaft. Dat levert nog eens 190 miljoen op.
- Voor een aantal soorten lease-auto’s gaat de belasting omhoog.
- De eerder verhoogde accijns op diesel wordt niet weer verlaagd.

Zorg


- De zorgpremie voor het basispakket gaat in 2015 naar verwachting met 10 euro per maand omhoog. Daarmee is iedereen ruim 1.200 euro per jaar kwijt aan zijn verplichte zorgverzekering. Zorgverzekeraars stellen de precieze zorgpremie zelf vast. Het verplichte eigen risico gaat van 360 naar 375 euro.


Sociale Zaken


- Voor de overgang van de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van Rijk naar gemeente wordt eenmalig 40 miljoen uitgetrokken.
- Ouders die werkloos raken en recht op WW hebben, krijgen volgend jaar zes maanden recht op kinderopvangtoeslag. Nu is dat nog drie maanden.
- Het kabinet trekt 160 miljoen euro uit voor het kindgebonden budget. Dat moet de koopkracht van gezinnen verbeteren.


Wonen


- Het verlaagde btw-tarief op verbouwingen is verlengd van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015. Huiseigenaren betalen nog altijd niet 21 maar 6 procent btw over een renovatie of verbouwing.
- De maximale periode voor de hypotheekrenteaftrek op restschulden, wordt verlengd van tien naar vijftien jaar.
- Ouders kunnen niet meer belastingvrij een ton aan hun kinderen schenken voor het aflossen van de hypotheek of de aankoop of verbouwing van een eigen woning. De tijdelijke verruiming wordt vanaf 2015 weer afgeschaft.
- Voor de huurtoeslag is 31 miljoen euro extra vrijgemaakt.


Veiligheid


- De uitgaven aan defensie gaan structureel met 100 miljoen euro omhoog.
- De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) krijgt 25 miljoen euro extra. Daarmee zijn de eerdere bezuinigingen weer teruggedraaid.


Onderwijs


- Vanaf studiejaar 2015/2016 vervalt de basisbeurs voor het hoger onderwijs en gaat de hoogte van de aanvullende beurs omhoog.
- Oud-studenten krijgen mogen in plaats van in vijftien jaar hun studieschuld in 35 jaar aflossen. De maximale maandelijkse aflossing gaat daarmee omlaag van 12 procent naar 4 procent van het maandinkomen.
- Docenten krijgen 115 miljoen euro voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding. Zo'n vijftienduizend leraren kunnen daarvan gebruikmaken. Daarnaast krijgen alle docenten een persoonlijk opleidingsbudget voor omscholing.
- De nullijn voor docenten wordt losgelaten. De salarissen mogen weer stijgen.
- Het mbo krijgt vanaf volgend jaar jaarlijks 25 miljoen euro voor een excellentieprogramma en het bevorderen van internationalisering. Daarnaast is er 75 miljoen extra beschikbaar voor technische en andere mbo-opleidingen.


Cultuur


- De Nederlandse filmindustrie krijgt jaarlijks 20 miljoen euro extra om productiever en concurrerender te worden.


Economische Zaken


- Een innovatiefonds krijgt dit jaar al 125 miljoen, volgend jaar 50 en in 2016 25 miljoen.
- Voor extra koopkrachtmaatregelen is elk jaar 160 miljoen vrijgemaakt.
- In 2015 komt 100 miljoen extra beschikbaar voor het bestrijden van schijnconstructies.
- Werknemers die zich willen omscholen naar een sector waar een tekort aan arbeidskrachten is, krijgen een WW-uitkering voor de omschooluren. Een zogenoemde brug-WW.
- Er komt een Toekomstfonds met een startkapitaal van 200 miljoen euro. Dat fonds is bedoeld voor investeringen in innovatie, wetenschappelijk onderzoek en innovatieve kleine en middelgrote bedrijven.


Justitie


- Het Openbaar Ministerie krijgt volgend jaar 5 miljoen euro extra. In 2016 zal dat 10 miljoen zijn en vanaf 2017 komt er 20 miljoen bij.
- Voor het opvangen van asielzoekers wordt eenmalig een bedrag van 375 miljoen uitgetrokken. Voor noodhulp en opvang in de regio komt eenmalig 570 miljoen vrij.


Koopkracht


- Volgens het kabinet gaat 71 procent van de huishoudens erop vooruit. Gemiddeld groeit de koopkracht met zo'n 0,5 procent.
- Inkomens tot 2.600 gaan gemiddeld 0,5 procent omhoog. De groep met een inkomen van 2.600 tot 5.200 euro gaat 0,25 procent in de plus. Voor inkomens vanaf 5.200 euro is de stijging zelfs 0,75 procent.
- Alleenstaande ouders met minimumloon gaan er volgend jaar 10 procent op vooruit. Alleenstaande ouders met een modaal inkomen gaan er 1,75 procent op vooruit.
- Alleenverdieners met kinderen en een modaal inkomen gaan er 2,75 op achteruit.


Economische groei


- De economische groei wordt voor 2015 geraamd op 1,25 procent.
- Het begrotingstekort zal naar verwachting uitkomen op 2,2 procent. Dat is ruim onder de Europese begrotingsnorm van 3 procent.
- Het aantal werkzoekenden daalt van 650.000 naar 605.000.
- De staatsschuld zal volgend jaar uitkomen op 467,2 miljard euro. Dat komt neer op 70 procent van het bruto binnenlands product.Met welke maatregelen ben jij het meest tevreden? Ikzelf in ieder geval met de verhoogde arbeidskorting, dat zorgt voor mij dat ik ongeveer hetzelfde blijf verdienen als dit jaar. Ik zal er niet op achteruit gaan. Grootste tegenvaller voor mij is dat er nog niks bekend is gemaakt over een eventueel nieuw belastingstelsel. Dat zou ook bekend gemaakt worden met deze Prinsjesdag, maar helaas is daar niks over terug te vinden.

donderdag 11 september 2014

Foute jaarrekening van de energieleverancier

Gisterennacht (ja, echt waar) kreeg ik de jaarafrekening van mijn energieleverancier in de mail. Nieuwsgierig dat ik was wilde ik even het bedrag weten wat we zouden terug ontvangen. -496 euro stond er op de factuur, dus ik dacht, Kassa! Ik moest echter snel de auto in en zat heel de dag vol met afspraken, dus de details kon ik pas 's avonds inzien. Maar gedurende de dag was ik al aan het bedenken waar we dat bedrag voor zouden gaan gebruiken.

Helaas bleek er vrij weinig van te kloppen. Er zaten maar liefst 3 flinke fouten in. Blijkbaar hadden ze de slimme meter niet uit kunnen lezen en hebben ze gewoon een inschatting gemaakt van het gebruik voor de elektriciteit. Dit zou zo'n 3.100 kWh zijn. Natuurlijk veel te hoog omdat mijn energieverbruik overdag voor het grootste gedeelte gedekt wordt door de zonnepanelen.
Het tweede was dat, omdat ze de slimme meter niet konden uitlezen, ze geen gasverbruik hebben meegenomen in de berekening, dus er mist 940 m3 aan gasverbruik in de jaarafrekening.
Last but not least, de teruglevering van de zonnepanelen is er niet in verwerkt. De teruglevermeter staat nu op ongeveer 1.800 kWh, dus dat is toch al snel €360.

Ze hebben de klantenservice echter vrij goed op orde, na mijn mail kreeg ik de volgende ochtend al direct een verontschuldiging. Ze gaan de data gebruiken van een paar weken eerder. waarin de juiste hoeveelheid kWh en gasverbruik in wordt verwerkt. (940 M3 en ongeveer 700 kWh minder aan energieverbruik). Tevens kreeg ik te horen dat ze de teruglevering van de zonnepanelen niet kunnen verwerken op de jaarafrekening en dat ik daar een andere factuur voor krijg.

Kortom, eind goed al goed. Binnenkort krijg ik een nieuwe factuur en dan hoor ik wat ik precies terugkrijg. Ik verwacht ongeveer 360 euro terug te krijgen op de zonnepanelen en ongeveer 50-100 euro op de jaarafrekening. Toch een leuk zakcentje wat weer opzij gezet wordt voor de vakantie volgend jaar.

woensdag 3 september 2014

Maand overzicht augustus

Na de update van de zonnepanelen is het ook tijd voor een update van het maandoverzicht. Dit ga ik weer wat vaker doen, dat ben ik de afgelopen maanden een beetje vergeten. Zie bijgaand dus het overzicht met de financiële status per 1 september.


Schulden 


Zoals al eerder geblogd, ik heb een kleine aflossing gedaan van de hypotheek. Dus naast de maandelijks inleg in de bankspaarhypotheek is ook de totale hypotheekschuld gedaald met 500 euro. De schulden zijn dus gedaald met ruim 600 euro. Het maandbedrag is slechts met ruim 2 euro afgenomen, dus daar gaan we nu weinig van voelen in de maandlasten. Ik wil het komende jaar nog minimaal 3 keer een aflossing doen van €500.

Spaargeld


Aan de andere kant is het spaargeld fors toegenomen. We hebben een gift gehad van de oma van mijn vriendin en vanwege een wijziging in mijn werk heb ik alvast een gedeelte van het vakantiegeld ontvangen. Ook heb ik het saldo van crowdfunding aangepast over de hele linie. Ik berekende altijd het saldo van ingelegd geld exclusief rente, maar eigenlijk is dat niet realistisch. Dus vanaf nu zal ik altijd het bedrag inclusief rente meenemen in het overzicht. In totaal zorgt dat voor een plus van €2.200 in het spaargeld.
De extra inkomsten heb ik opzij gezet om een aantal toekomstige kosten te betalen. Zo moeten we in oktober de belastingdienst €750 betalen, en in november ga ik een weekend naar London op bezoek bij een vriend waarvoor ik €450 opzij heb gezet. Dat is de €1.200 euro die op de lopende spaarrekening staat. Daarnaast staat er ook nog een trip gepland naar Aruba in 2015, dus daar gaat de rest van het geld naartoe. 
Het gevolg is dat het spaargeld nu de magische €10.000 grens heeft doorbroken. Het doel is om dit langzaamaan verder op te krikken naar een veilige spaarbuffer van in ieder geval meer dan €15.000. 

Al met al zijn we er qua netto waarde ruim €2.800 op vooruit gegaan, ook precies het bedrag wat we extra binnen hebben gekregen. Dit is goed te verklaren aangezien augustus voor ons altijd een dure maand is. We hebben veel verjaardagen, feestjes, uitjes en dergelijk. Daarnaast hebben we zelf ook 2 verjaardagen gevierd in deze maand waardoor er altijd wat meer uit gaat dan dat er binnenkomt. Het is fijn om te weten dat we ondanks deze extra kostenposten toch gewoon quitte blijven draaien.

dinsdag 2 september 2014

Zonnepanelen update

Het einde van de maand augustus is weer geweest, dus tijd om de balans op te maken voor wat betreft de opbrengsten van de zonnepanelen. Ondanks dat augustus niet echt een fantastische weer-maand was, viel de opbrengst toch zeker niet tegen. Augustus heeft 342 kWh opgebracht, oftewel €68,40. Daarmee komt de totaalopbrengst tot op heden uit op 2.553 kWh, oftewel €510,60.

Terugverdientijd


Een belangrijk onderdeel bij de installatie van de zonnepanelen is de terugverdientijd, dus in welke tijd denk je je investering terugverdiend te hebben. Hoe korter hoe beter natuurlijk. Ik ben bij mijn berekeningen altijd vrij conservatief geweest en ik ben uitgegaan van een jaaropbrengst van rond de 2600 kWh, oftewel €520 per jaar. Dat zou een terugverdientijd opleveren van 5.5 jaar. Nu ik de panelen 10 maanden heb liggen krijg ik een beter beeld van de realistische opbrengsten. Nu blijkt dat mijn inschatting zo conservatief is geweest dat ik nu al bijna op 2.600 kWh opbrengst zit. Ik moet mijn inschatting dus bijstellen.

Ik verwacht in de komende 2 maanden nog 350 kWh op te wekken, waardoor mijn eindtotaal van het jaar uitkomt op ongeveer 2900 kWh. Dat is dus ongeveer €580 per jaar. Dit geeft mij een terugverdientijd van minder dan 5 jaar, wat zou betekenen dat ik mijn investering in oktober 2018 terugverdiend zou hebben. Toch al snel 6 maanden korter dan wat ik eerst had gedacht.

Jaarafrekening


Over anderhalve maand komt mijn eerste jaarafrekening inclusief zonnepanelen, en ik verwacht dat het maandbedrag omlaag gaat naar €85-€90. Dit was vorig jaar nog €140 per maand. Gedurende het jaar heb ik het maandbedrag al omlaag gezet naar 100 euro, dus ik verwacht ook nog een aardige teruggave van minimaal 250 euro. En dat kunnen we goed gebruiken