maandag 31 december 2012

Op de valreep nog een aflossing

Op de valreep van het nieuwe jaar nog een extra aflossing gedaan, en voor morgen staat er ook een aflossing  op de planning. Afgelopen week zijn er een aantal dingen in een stroomversnelling gegaan.

In een eerder blog had ik geschreven dat ik mijn schoonmoeder had geholpen met haar hypotheek. Ze zou een groot gedeelte aflossen van haar hypotheek. Na wat verdere bestudering van de voorwaarden van de overeenkomst die ze heeft gesloten met de bank (haar polis was een woekerpolis, en daar heeft ze compensatie voor gekregen) kwam naar voren dat het helemaal niet verstandig was voor haar om af te lossen. Ze zou namelijk een stuk compensatie missen en dat zou over een langere looptijd flink kunnen oplopen. Kortom, schoonmoeder ging niet aflossen op de hypotheek.

Echter had schoonmoeder wel flink wat spaargeld over, en met de huidige spaarrentes waren er weinig opties die een fatsoenlijk rendement opleverden. Tevens is het vanaf 2013 zo dat je met een vermogen van €80.000 + de vrije vermogensvoet geen zorgtoeslag meer zou krijgen. Schoonmoeder zat daar boven, en ze zou dus €1.000 zorgtoeslag mislopen. Om ervoor te zorgen dat mijn schoonmoeder toch een leuk rendement kan halen uit haar spaargeld, is er besloten om een eenmalige gift te doen aan mijn vriendin van €24.144, waarmee wij de hypotheek aflossen.

Gevolgen voor mijn schoonmoeder zijn als volgt:
- 1,2% minder vermogensheffing over €24.144
- 3,0% rente over €24.144 (die betalen wij onze schoonmoeder iedere maand)
- €1.060 extra zorgtoeslag

Ze krijgt zo een mooi rendement van 8% per jaar over dit gedeelte van haar spaargeld, waar ze er eerst op achteruit zou gaan.

Ook voor ons zit er een voordeeltje aan. De €24.144 euro lossen we af op onze hypotheek, we hebben voor 2013 al meteen ons maximum aflosbedrag gehaald. Onze hypotheekschuld daalt van €279.000 naar €255.000. We gaan ongeveer 130 euro per maand minder rente betalen, maar krijgen ook ongeveer 60 euro minder HRA per maand terug. Ook gaat onze kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag iets omlaag door de lagere aftrekposten, maar dat is beperkt.

Ik heb afgelopen vrijdag dus alvast €4.144 afgelost op de hypotheek, zodat dat nog voor 2012 geldt. De overige €20.000 heb ik voor morgen ingepland staan. Daarmee zitten we voor 2013 al aan het maximum aflosbedrag voor de aflossingsvrije hypotheek. We kunnen nu dus al mooi gaan sparen voor de aflossing in 2014!

Rest mij niks anders dan iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen!

donderdag 13 december 2012

Eindejaarsuitkering gaat veelal naar spaarrekening

Een nieuwsbericht van Z24 vandaag geeft aan dat 50% van de respondenten de eindejaarsuitkering gebruikt  voor inleg in de spaarpot. Nog eens 29% geeft aan dat de eindejaarsuitkering gebruikt wordt voor aflossing van de schulden. De andere 21% geeft aan de eindejaarsuitkering wel gewoon uit te geven.

Eindejaarsuitkering vaak naar de spaarpot

Dat bijna 80% ervoor kiest om die 13de maand te spenderen aan de spaarpot of aflossing van schulden is helemaal niet zo'n gek idee. Onlangs was er een nieuwsbericht van het Nibud waarin werd vermeldt dat een groot gedeelte van de goegemeente niet eens een buffer heeft, laat staan een minimale buffer van €5.000. Een eindejaarsuitkering kan natuurlijk mooi gebruikt worden om die buffer wat omhoog te krikken. Tevens is het consumentenvertrouwen dermate laag dat de meeste mensen sowieso hun hand op de knip houden. Niet helemaal goed voor de economie, maar wel te begrijpen natuurlijk.

Ik ben zelf ook één van de gelukkigen die een 13de maand mogen ontvangen. Ik krijg een combinatie van 4% eindejaarsuitkering en een bonus die voor de helft nu wordt uitbetaald en de andere helft in april. Bij elkaar is dit ongeveer een extra maandsalaris voor de maand december. In april krijg ik dan vervolgens de andere helft van de bonus en vakantiegeld. Ik hoor tot de 21% die de eindejaarsuitkering gaat uitgeven en het niet gaat oppotten. Eind januari ga ik op wintersport, en de eindejaarsuitkering gaat voor een gedeelte daarnaartoe. Wat er over blijft gaat naar het aflos-spaarpotje zodat ik weer wat af kan lossen van de hypotheek.

Krijg jij een eindejaarsuitkering? En wat ga je met dat extra salaris doen?

maandag 3 december 2012

Maandoverzicht november


Het is weer december, dus het maandoverzicht voor november kan weer gemaakt worden.

Voor het maandoverzicht, klikkerdeklik.

Uiteindelijk is de maand november een zeer positief maandoverzicht geworden. Ruim 1000 euro in de plus qua inkomsten/uitgaven, 3000 euro extra afgelost op de hypotheek en 2000 euro extra spaargeld geaccumuleerd. Deze meevallers zijn overigens voor een groot gedeelte te verklaren, aangezien ik een erfenis heb ontvangen van 5000 euro en vanwege een rekeningwijziging ik deze maand tweemaal HRA-teruggave heb ontvangen. Niettemin een erg positieve maand.

Verder weinig verrassingen deze maand. De impact van het hebben van een kind begint langzaam duidelijk te worden, ruim 200 euro uitgegeven aan kind-gerelateerde dingen. Vanaf half december gaat de teller ook lopen voor het kinderdagverblijf. Onze kleine gaat daar 2 dagen naartoe, wat toch weer neerkomt op netto ruim 200 euro per maand aan kosten voor het kinderdagverblijf.

Als ik wat meer vanuit een helicopter-view naar de inkomsten/uitgaven kijk zie ik een interessant plaatje ontstaan. In juli hadden we een totale schuld van ruim 344.000 euro, welke voortkomt uit een hypotheekschuld en een studieschuld. Ook hadden we spaargeld, namelijk 20.000 euro. Hiermee was onze totale schuldpositie 324.000 Vanaf juli is onze schuld gedaald met ruim 7.000 euro naar 336.645 euro. Deze daling komt door de 2 aflossingen van de hypotheek en de maandelijkse aflossing van de studieschuld. Aan de andere kant is ons spaargeld slechts 600 euro gedaald naar 19.372 euro. Onze schuldpositie is daarmee veranderd van 324.000 euro naar 317.000 euro, en dat in een tijdsbestek van 5 maanden tijd.

Vooruitkijkend naar december zie ik het volgende. December is normaal gesproken een maand die niet te vergelijken valt met normale maanden. Er komt extra salaris binnen vanwege 13de maanden en bonussen, aan de andere kant zijn de kosten hoger vanwege etentjes, familiebezoeken, cadeautjes, etc. Tevens komt daar deze maand de zorgverzekering bij die ik vooruit ga betalen voor het hele jaar en de kosten voor het kinderdagverblijf. Ook verwacht ik de rekening binnen te krijgen voor de wintersport en verwacht ik dat de aflossing van de hypotheek is verwerkt en dus minder rente ga betalen. Al met al verwacht ik dat de maand december niet positief uit zal vallen, met name door de zorgverzekering en de wintersport, maar dat is gelukkig allemaal ingecalculeerd. Hiermee komt een volgende aflossing van de hypotheek wel even op de lange baan te staan.

Hoe zijn voor jullie de vooruitzichten voor december?