donderdag 29 november 2012

Aflossing hypotheek #2

Ik had al eerder een blog geschreven over een financiële meevaller die ik verwachtte voor eind 2012. Mijn ouders hadden aangegeven dat de erfenis van mijn oma doorgesluisd zou worden en dat ik ruim 5.000 euro kon verwachten. Gisteren kreeg ik het geld op mijn rekening en heb ik het direct doorgesluisd naar de hypotheekverstrekker en de spaarrekening.

In het oorspronkelijke bericht had ik vermeld dat ik 2.000 euro zou gebruiken voor aflossing van de hypotheek, 2.000 euro voor verhoging van de buffer en 1.000 euro voor het betalen van een vakantie. Uiteindelijk heb ik het iets anders gedaan. Ik heb gisteren 3.000 euro afgelost op de hypotheek en 2.000 euro op de spaarrekening gestort. De vakantie ga ik betalen van de 13de maand en bonus die ik in december krijg.

Ik had eerder dit jaar al een keer 4.000 euro afgelost van de hypotheek, maar was toen zo "slim" om dat op het spaargedeelte af te lossen. Als je puur kijkt naar rendement was dat een verstandige beslissing, maar op de hele lange termijn is het natuurlijk verstandiger om het aflossingsvrije gedeelte af te lossen. Dat heb ik dit keer dus wel gedaan. Door 3.000 euro af te lossen op het aflossingsvrije gedeelte gaat mijn aflossingsvrije hypotheekschuld terug van 200.000 naar 197.000. Hierdoor ga ik 14,50 euro minder rente betalen per maand en ga ik er netto zo'n 8 euro per maand op vooruit. Niet veel, maar alle kleine beetjes helpen.

Al met al is mijn rentebedrag per maand gedaald van 1389,50 euro naar 1355,33 euro. Ruim 34 euro per maand minder dus! Netto is dat ongeveer 20 euro per maand voordeel. Als ik dan ook nog de lagere premie meeneem door de aflossing op het bankspaargedeelte dan heb ik daar ook nog 5 euro winst te pakken, dus in totaal 25 euro netto per maand lagere lasten door de aflossing op de hypotheek. Op jaarbasis is dit 300 euro lagere kosten.

woensdag 28 november 2012

Nivelleren in 2013 en 2014

Na een berichtje van Zuinigaan over het feit dat lage inkomens er volgend jaar op achteruit gaan, moet ik toch even een tegenbericht bloggen. Dit doe ik omdat berichten onderaan een blog vaak slechter gelezen worden dan blogs zelf. In dit geval heeft Zuinigaan het namelijk bij het verkeerde eind.

Zuinigaan blogt over het nieuwsbericht van nu.nl, waarin het er over gaat dat de inkomens tot 1750 euro netto er op achteruit gaan, en iedereen daarboven er op vooruit gaan. Dit is een beslissing die genomen is tijdens het kabinet Rutte 1. Er is beslist om de 1ste belastingschijf te verhogen van 33,15% naar 37%. Hierdoor gaan lagere inkomens wat meer belasting betalen en hogere inkomens wat minder, zie ook de infographic in de link hieronder (en zie ook dat het over maximaal 14 euro gaat)

http://www.salar.nl/uniform-loonbegrip-nadelig-voor-lage-lonen.html

Zuinigaan stelt echter dat:

"Ik krijg toch sterk de indruk dat de VVD heeft dit toch enorm goed gespeeld heeft en dat ze hun kapitaalkrachtige achterban veilig uit de wind gehouden hebben. De lage en middeninkomens mogen de komende jaren de crisis betalen."

Deze stelling klopt niet, aangezien het belastingstelsel voor 2013 is veranderd door het kabinet Rutte I, en niet door het huidige kabinet van Rutte II. De wijzigingen die het huidige kabinet heeft voorgesteld gaan pas in per 2014, zoals ook vermeldt wordt in hetzelfde nieuwsbericht van nu.nl.

"De belastingafspraken die gelden in 2013 zijn het gevolg van het Kabinet Rutte I. Uit berekeningen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) blijkt dat als gevolg van het nieuwe regeerakkoord werkenden met lage en hoge inkomens er minder op achteruit gaan. De middeninkomens zijn door de aanpassingen juist slechter af. Hetzelfde geldt voor echtparen boven de 65."

Kortom, het is verstandig om nieuwsberichten volledig te lezen voordat je er een blog aan gaat wijden waarin halve waarheden verteld worden.

woensdag 21 november 2012

Zorgverzekering 2013

Gisteren eindelijk het overzicht van de zorgverzekering gekregen voor 2013. Ik was benieuwd aangezien ik nog niet wist wat mijn verzekeraar ging doen met de premie. Ik was blij verrast, in totaal gaat de premie nog geen €1,50 per maand omhoog voor ons hele gezin. Alleen de aanvullende verzekering gaat met 5% omhoog. Het maandbedrag gaat van 188 euro naar 189 euro. Dat dit zo laag is komt door mij, ik heb volledig eigen risico op mijn zorgpremie, waardoor mijn premie maar 76 euro is. De laatste keer dat ik iets heb gebruikt van mijn zorgverzekering is denk ik in het jaar 2004 geweest, dus dat is een keuze die te verantwoorden is.

Ik ben nog aan het kijken of ik de premie niet misschien in één keer kan voldoen, er staat me iets bij van dat ik dan korting krijg op het totaalbedrag van 3%. Dat zou een korting zijn van rond de 70 euro. De vraag is alleen of ik wel 2300 euro in één keer wil gaan betalen. De buffer wordt daardoor iets kleiner, maar gedurende het jaar zou ik die weer bij kunnen sparen.

Wat zouden jullie doen als jullie het geld beschikbaar hadden?

maandag 12 november 2012

Onverwachte financiële meevaller

2 weken geleden was er wat naar nieuws, mijn oma was overleden. Niet heel erg schokkend en onverwachts aangezien het al 10 jaar lang een aflopende zaak was, maar nooit leuk om te horen natuurlijk. Tot overmaat van ramp kreeg ik zaterdag ook nog een boete binnen van het CJIB, ik had te hard gereden op weg naar de begrafenis toe, maar liefst 1 km/u te hard kost je 33 euro boete. Zonde van het geld.

Maar zondag werd wat dat betreft alles goed gemaakt. Mijn ouders hebben besloten om een gedeelte van de erfenis direct door te sluizen naar ons gezin. Mijn ouders gaven aan dat ze het geld niet nodig hadden. Mijn zoontje krijgt 2.000 euro voor op de spaarrekening en wijzelf krijgen 5.000 euro. Daar waren we natuurlijk enorm blij mee en konden we ook goed gebruiken.

Het geld heeft ook al vrijwel zeker een bestemming gevonden. 1.000 euro gaat besteedt worden aan de wintersportvakantie waar we over aan het twijfelen waren, we gaan dus lekker een weekje de sneeuw opzoeken met z'n 3-en. De andere 4.000 euro wordt nuttig besteedt aan enerzijds verhogen van onze spaarbuffer en anderzijds de aflossing van de hypotheek. De verdeling weten we nog niet helemaal.

Een goed begin van de week dus!

vrijdag 9 november 2012

Sparen loont niet meer

Sparen was de afgelopen jaren al niet echt lucratief meer, maar vanaf oktober is sparen definitief onaantrekkelijk geworden. De inflatie voor oktober is uitgekomen op 2,9%, terwijl de hoogste spaarrente op 2,55% staat.

http://www.z24.nl/z24geld/artikel_391956.z24/Spaarder_de_klos__hoge_inflatie_slaat_rendement_weg.html

Met name voor spaarders is dit een slecht bericht, je spaargeld wordt minder waard en de rente compenseert het niet meer. Het enige alternatief voor spaarders zijn de deposito's, maar dan moet je wel minimaal je geld 2 jaar lang vast zetten, wil je de inflatie kunnen compenseren. Dit is niet altijd wenselijk.

Het is wel goed nieuws voor mensen met een hypotheekschuld, de hypotheekschuld neemt in feite met 2,9% af door de hogere inflatie. In de jaren 80 was de inflatie jarenlang heel erg hoog, waardoor mensen die toen een huis hebben gekocht/gebouwd er nu erg warmpjes bij zitten. Aan de andere kant, als je bezig bent met het aflossen van je hypotheekschuld is dit eigenlijk weer geen goed nieuws. Je bent nu aan het aflossen terwijl de waarde van de schuld in de toekomst door inflatie relatief gezien een stuk minder wordt.

Over het algemeen wordt een lage inflatie als positief gezien voor de economie. 2,9% zit er eigenlijk net teveel boven. Dat heeft de volgende negatieve effecten:

Een land met te hoge inflatie ondervindt vaak dat investeerders niet meer in het desbetreffende land willen investeren. Als de rente op een spaarrekening (bijvoorbeeld 2,5 procent) lager is dan de inflatie (bijvoorbeeld 3 procent), dan lijdt een kleine spaarder op termijn verlies. Hij kijkt dan beter uit naar een andere belegging of koopt goederen of harde valuta. Als de situatie escaleert, kan het monetair systeem van een land instorten. Het publiek verliest het vertrouwen in de eigen munt en zullen hun tegoeden bij de banken opeisen. De banken kunnen al dat geld niet direct op tafel leggen, zij hebben slechts een deel van de door het publiek direct opeisbare tegoeden gedekt. (bron: wikipedia)

Is er ook iets positiefs aan inflatie? Jazeker. In principe zorgt inflatie ervoor dat je beter nu een investering kunt doen dan later. Later zul je er namelijk meer voor gaan betalen. Ook lenen wordt om dezelfde reden goedkoper. Het kan dus een goede manier zijn om de economie weer aan de gang te krijgen.

maandag 5 november 2012

Maandoverzicht Oktober

Na een druk weekend weer "back to business", waaronder ook weer even een recap maken van afgelopen maand. Resumerend kan gezegd worden dat oktober nou niet bepaald een standaard maand was. Allereerst was mijn salaris een flink stuk lager wegens de inleg in een aandelenpakket, hier had ik op geanticipeerd door 500 euro op een spaarrekening te zetten ter gedeeltelijke compensatie. Ten tweede heb ik geen HRA ontvangen omdat het rekeningnummer gewijzigd is, de belastingdienst is blijkbaar niet zo snel daarin. Ten derde heb ik een aantal lasten dubbel moeten betalen deze maand omdat een aantal betalingen over het weekend heen zijn gevallen, zoals de gemeentelijke belastingen en de aflossing van de hypotheek.

Er waren ook wat lagere lasten, de 4000 euro aflossing werpt eindelijk zijn vruchten af door 20 euro lagere rentelasten en 5 euro lagere premie-inleg.

Dit alles resulteert in het volgende overzicht:

https://docs.google.com/open?id=0B8TEVx7QKmeWT2FKNkZManZlaFk

Zoals je kunt zien is er een tekort van ongeveer 750 euro deze maand. Voor het grootste gedeelte is dit goed te verklaren en er zijn eigenlijk ook weinig onverwachte uitgaven. Alleen de uitgaven voor de boodschappen blijven hoog, we hadden 2 etentjes bij ons thuis deze maand en ik heb wat gehamsterd bij de Makro. En dat zie je toch wel terug in de uitgaven.

Al met al geen echte verrassingen. Voor november zullen de inkomsten weer een stuk hoger komen te liggen en dan hoop ik weer iets te kunnen sparen voor een nieuwe hypotheekaflossing die eind december/begin januari moet plaatsvinden.