maandag 31 december 2012

Op de valreep nog een aflossing

Op de valreep van het nieuwe jaar nog een extra aflossing gedaan, en voor morgen staat er ook een aflossing  op de planning. Afgelopen week zijn er een aantal dingen in een stroomversnelling gegaan.

In een eerder blog had ik geschreven dat ik mijn schoonmoeder had geholpen met haar hypotheek. Ze zou een groot gedeelte aflossen van haar hypotheek. Na wat verdere bestudering van de voorwaarden van de overeenkomst die ze heeft gesloten met de bank (haar polis was een woekerpolis, en daar heeft ze compensatie voor gekregen) kwam naar voren dat het helemaal niet verstandig was voor haar om af te lossen. Ze zou namelijk een stuk compensatie missen en dat zou over een langere looptijd flink kunnen oplopen. Kortom, schoonmoeder ging niet aflossen op de hypotheek.

Echter had schoonmoeder wel flink wat spaargeld over, en met de huidige spaarrentes waren er weinig opties die een fatsoenlijk rendement opleverden. Tevens is het vanaf 2013 zo dat je met een vermogen van €80.000 + de vrije vermogensvoet geen zorgtoeslag meer zou krijgen. Schoonmoeder zat daar boven, en ze zou dus €1.000 zorgtoeslag mislopen. Om ervoor te zorgen dat mijn schoonmoeder toch een leuk rendement kan halen uit haar spaargeld, is er besloten om een eenmalige gift te doen aan mijn vriendin van €24.144, waarmee wij de hypotheek aflossen.

Gevolgen voor mijn schoonmoeder zijn als volgt:
- 1,2% minder vermogensheffing over €24.144
- 3,0% rente over €24.144 (die betalen wij onze schoonmoeder iedere maand)
- €1.060 extra zorgtoeslag

Ze krijgt zo een mooi rendement van 8% per jaar over dit gedeelte van haar spaargeld, waar ze er eerst op achteruit zou gaan.

Ook voor ons zit er een voordeeltje aan. De €24.144 euro lossen we af op onze hypotheek, we hebben voor 2013 al meteen ons maximum aflosbedrag gehaald. Onze hypotheekschuld daalt van €279.000 naar €255.000. We gaan ongeveer 130 euro per maand minder rente betalen, maar krijgen ook ongeveer 60 euro minder HRA per maand terug. Ook gaat onze kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag iets omlaag door de lagere aftrekposten, maar dat is beperkt.

Ik heb afgelopen vrijdag dus alvast €4.144 afgelost op de hypotheek, zodat dat nog voor 2012 geldt. De overige €20.000 heb ik voor morgen ingepland staan. Daarmee zitten we voor 2013 al aan het maximum aflosbedrag voor de aflossingsvrije hypotheek. We kunnen nu dus al mooi gaan sparen voor de aflossing in 2014!

Rest mij niks anders dan iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen!

donderdag 13 december 2012

Eindejaarsuitkering gaat veelal naar spaarrekening

Een nieuwsbericht van Z24 vandaag geeft aan dat 50% van de respondenten de eindejaarsuitkering gebruikt  voor inleg in de spaarpot. Nog eens 29% geeft aan dat de eindejaarsuitkering gebruikt wordt voor aflossing van de schulden. De andere 21% geeft aan de eindejaarsuitkering wel gewoon uit te geven.

Eindejaarsuitkering vaak naar de spaarpot

Dat bijna 80% ervoor kiest om die 13de maand te spenderen aan de spaarpot of aflossing van schulden is helemaal niet zo'n gek idee. Onlangs was er een nieuwsbericht van het Nibud waarin werd vermeldt dat een groot gedeelte van de goegemeente niet eens een buffer heeft, laat staan een minimale buffer van €5.000. Een eindejaarsuitkering kan natuurlijk mooi gebruikt worden om die buffer wat omhoog te krikken. Tevens is het consumentenvertrouwen dermate laag dat de meeste mensen sowieso hun hand op de knip houden. Niet helemaal goed voor de economie, maar wel te begrijpen natuurlijk.

Ik ben zelf ook één van de gelukkigen die een 13de maand mogen ontvangen. Ik krijg een combinatie van 4% eindejaarsuitkering en een bonus die voor de helft nu wordt uitbetaald en de andere helft in april. Bij elkaar is dit ongeveer een extra maandsalaris voor de maand december. In april krijg ik dan vervolgens de andere helft van de bonus en vakantiegeld. Ik hoor tot de 21% die de eindejaarsuitkering gaat uitgeven en het niet gaat oppotten. Eind januari ga ik op wintersport, en de eindejaarsuitkering gaat voor een gedeelte daarnaartoe. Wat er over blijft gaat naar het aflos-spaarpotje zodat ik weer wat af kan lossen van de hypotheek.

Krijg jij een eindejaarsuitkering? En wat ga je met dat extra salaris doen?

maandag 3 december 2012

Maandoverzicht november


Het is weer december, dus het maandoverzicht voor november kan weer gemaakt worden.

Voor het maandoverzicht, klikkerdeklik.

Uiteindelijk is de maand november een zeer positief maandoverzicht geworden. Ruim 1000 euro in de plus qua inkomsten/uitgaven, 3000 euro extra afgelost op de hypotheek en 2000 euro extra spaargeld geaccumuleerd. Deze meevallers zijn overigens voor een groot gedeelte te verklaren, aangezien ik een erfenis heb ontvangen van 5000 euro en vanwege een rekeningwijziging ik deze maand tweemaal HRA-teruggave heb ontvangen. Niettemin een erg positieve maand.

Verder weinig verrassingen deze maand. De impact van het hebben van een kind begint langzaam duidelijk te worden, ruim 200 euro uitgegeven aan kind-gerelateerde dingen. Vanaf half december gaat de teller ook lopen voor het kinderdagverblijf. Onze kleine gaat daar 2 dagen naartoe, wat toch weer neerkomt op netto ruim 200 euro per maand aan kosten voor het kinderdagverblijf.

Als ik wat meer vanuit een helicopter-view naar de inkomsten/uitgaven kijk zie ik een interessant plaatje ontstaan. In juli hadden we een totale schuld van ruim 344.000 euro, welke voortkomt uit een hypotheekschuld en een studieschuld. Ook hadden we spaargeld, namelijk 20.000 euro. Hiermee was onze totale schuldpositie 324.000 Vanaf juli is onze schuld gedaald met ruim 7.000 euro naar 336.645 euro. Deze daling komt door de 2 aflossingen van de hypotheek en de maandelijkse aflossing van de studieschuld. Aan de andere kant is ons spaargeld slechts 600 euro gedaald naar 19.372 euro. Onze schuldpositie is daarmee veranderd van 324.000 euro naar 317.000 euro, en dat in een tijdsbestek van 5 maanden tijd.

Vooruitkijkend naar december zie ik het volgende. December is normaal gesproken een maand die niet te vergelijken valt met normale maanden. Er komt extra salaris binnen vanwege 13de maanden en bonussen, aan de andere kant zijn de kosten hoger vanwege etentjes, familiebezoeken, cadeautjes, etc. Tevens komt daar deze maand de zorgverzekering bij die ik vooruit ga betalen voor het hele jaar en de kosten voor het kinderdagverblijf. Ook verwacht ik de rekening binnen te krijgen voor de wintersport en verwacht ik dat de aflossing van de hypotheek is verwerkt en dus minder rente ga betalen. Al met al verwacht ik dat de maand december niet positief uit zal vallen, met name door de zorgverzekering en de wintersport, maar dat is gelukkig allemaal ingecalculeerd. Hiermee komt een volgende aflossing van de hypotheek wel even op de lange baan te staan.

Hoe zijn voor jullie de vooruitzichten voor december?
donderdag 29 november 2012

Aflossing hypotheek #2

Ik had al eerder een blog geschreven over een financiële meevaller die ik verwachtte voor eind 2012. Mijn ouders hadden aangegeven dat de erfenis van mijn oma doorgesluisd zou worden en dat ik ruim 5.000 euro kon verwachten. Gisteren kreeg ik het geld op mijn rekening en heb ik het direct doorgesluisd naar de hypotheekverstrekker en de spaarrekening.

In het oorspronkelijke bericht had ik vermeld dat ik 2.000 euro zou gebruiken voor aflossing van de hypotheek, 2.000 euro voor verhoging van de buffer en 1.000 euro voor het betalen van een vakantie. Uiteindelijk heb ik het iets anders gedaan. Ik heb gisteren 3.000 euro afgelost op de hypotheek en 2.000 euro op de spaarrekening gestort. De vakantie ga ik betalen van de 13de maand en bonus die ik in december krijg.

Ik had eerder dit jaar al een keer 4.000 euro afgelost van de hypotheek, maar was toen zo "slim" om dat op het spaargedeelte af te lossen. Als je puur kijkt naar rendement was dat een verstandige beslissing, maar op de hele lange termijn is het natuurlijk verstandiger om het aflossingsvrije gedeelte af te lossen. Dat heb ik dit keer dus wel gedaan. Door 3.000 euro af te lossen op het aflossingsvrije gedeelte gaat mijn aflossingsvrije hypotheekschuld terug van 200.000 naar 197.000. Hierdoor ga ik 14,50 euro minder rente betalen per maand en ga ik er netto zo'n 8 euro per maand op vooruit. Niet veel, maar alle kleine beetjes helpen.

Al met al is mijn rentebedrag per maand gedaald van 1389,50 euro naar 1355,33 euro. Ruim 34 euro per maand minder dus! Netto is dat ongeveer 20 euro per maand voordeel. Als ik dan ook nog de lagere premie meeneem door de aflossing op het bankspaargedeelte dan heb ik daar ook nog 5 euro winst te pakken, dus in totaal 25 euro netto per maand lagere lasten door de aflossing op de hypotheek. Op jaarbasis is dit 300 euro lagere kosten.

woensdag 28 november 2012

Nivelleren in 2013 en 2014

Na een berichtje van Zuinigaan over het feit dat lage inkomens er volgend jaar op achteruit gaan, moet ik toch even een tegenbericht bloggen. Dit doe ik omdat berichten onderaan een blog vaak slechter gelezen worden dan blogs zelf. In dit geval heeft Zuinigaan het namelijk bij het verkeerde eind.

Zuinigaan blogt over het nieuwsbericht van nu.nl, waarin het er over gaat dat de inkomens tot 1750 euro netto er op achteruit gaan, en iedereen daarboven er op vooruit gaan. Dit is een beslissing die genomen is tijdens het kabinet Rutte 1. Er is beslist om de 1ste belastingschijf te verhogen van 33,15% naar 37%. Hierdoor gaan lagere inkomens wat meer belasting betalen en hogere inkomens wat minder, zie ook de infographic in de link hieronder (en zie ook dat het over maximaal 14 euro gaat)

http://www.salar.nl/uniform-loonbegrip-nadelig-voor-lage-lonen.html

Zuinigaan stelt echter dat:

"Ik krijg toch sterk de indruk dat de VVD heeft dit toch enorm goed gespeeld heeft en dat ze hun kapitaalkrachtige achterban veilig uit de wind gehouden hebben. De lage en middeninkomens mogen de komende jaren de crisis betalen."

Deze stelling klopt niet, aangezien het belastingstelsel voor 2013 is veranderd door het kabinet Rutte I, en niet door het huidige kabinet van Rutte II. De wijzigingen die het huidige kabinet heeft voorgesteld gaan pas in per 2014, zoals ook vermeldt wordt in hetzelfde nieuwsbericht van nu.nl.

"De belastingafspraken die gelden in 2013 zijn het gevolg van het Kabinet Rutte I. Uit berekeningen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) blijkt dat als gevolg van het nieuwe regeerakkoord werkenden met lage en hoge inkomens er minder op achteruit gaan. De middeninkomens zijn door de aanpassingen juist slechter af. Hetzelfde geldt voor echtparen boven de 65."

Kortom, het is verstandig om nieuwsberichten volledig te lezen voordat je er een blog aan gaat wijden waarin halve waarheden verteld worden.

woensdag 21 november 2012

Zorgverzekering 2013

Gisteren eindelijk het overzicht van de zorgverzekering gekregen voor 2013. Ik was benieuwd aangezien ik nog niet wist wat mijn verzekeraar ging doen met de premie. Ik was blij verrast, in totaal gaat de premie nog geen €1,50 per maand omhoog voor ons hele gezin. Alleen de aanvullende verzekering gaat met 5% omhoog. Het maandbedrag gaat van 188 euro naar 189 euro. Dat dit zo laag is komt door mij, ik heb volledig eigen risico op mijn zorgpremie, waardoor mijn premie maar 76 euro is. De laatste keer dat ik iets heb gebruikt van mijn zorgverzekering is denk ik in het jaar 2004 geweest, dus dat is een keuze die te verantwoorden is.

Ik ben nog aan het kijken of ik de premie niet misschien in één keer kan voldoen, er staat me iets bij van dat ik dan korting krijg op het totaalbedrag van 3%. Dat zou een korting zijn van rond de 70 euro. De vraag is alleen of ik wel 2300 euro in één keer wil gaan betalen. De buffer wordt daardoor iets kleiner, maar gedurende het jaar zou ik die weer bij kunnen sparen.

Wat zouden jullie doen als jullie het geld beschikbaar hadden?

maandag 12 november 2012

Onverwachte financiële meevaller

2 weken geleden was er wat naar nieuws, mijn oma was overleden. Niet heel erg schokkend en onverwachts aangezien het al 10 jaar lang een aflopende zaak was, maar nooit leuk om te horen natuurlijk. Tot overmaat van ramp kreeg ik zaterdag ook nog een boete binnen van het CJIB, ik had te hard gereden op weg naar de begrafenis toe, maar liefst 1 km/u te hard kost je 33 euro boete. Zonde van het geld.

Maar zondag werd wat dat betreft alles goed gemaakt. Mijn ouders hebben besloten om een gedeelte van de erfenis direct door te sluizen naar ons gezin. Mijn ouders gaven aan dat ze het geld niet nodig hadden. Mijn zoontje krijgt 2.000 euro voor op de spaarrekening en wijzelf krijgen 5.000 euro. Daar waren we natuurlijk enorm blij mee en konden we ook goed gebruiken.

Het geld heeft ook al vrijwel zeker een bestemming gevonden. 1.000 euro gaat besteedt worden aan de wintersportvakantie waar we over aan het twijfelen waren, we gaan dus lekker een weekje de sneeuw opzoeken met z'n 3-en. De andere 4.000 euro wordt nuttig besteedt aan enerzijds verhogen van onze spaarbuffer en anderzijds de aflossing van de hypotheek. De verdeling weten we nog niet helemaal.

Een goed begin van de week dus!

vrijdag 9 november 2012

Sparen loont niet meer

Sparen was de afgelopen jaren al niet echt lucratief meer, maar vanaf oktober is sparen definitief onaantrekkelijk geworden. De inflatie voor oktober is uitgekomen op 2,9%, terwijl de hoogste spaarrente op 2,55% staat.

http://www.z24.nl/z24geld/artikel_391956.z24/Spaarder_de_klos__hoge_inflatie_slaat_rendement_weg.html

Met name voor spaarders is dit een slecht bericht, je spaargeld wordt minder waard en de rente compenseert het niet meer. Het enige alternatief voor spaarders zijn de deposito's, maar dan moet je wel minimaal je geld 2 jaar lang vast zetten, wil je de inflatie kunnen compenseren. Dit is niet altijd wenselijk.

Het is wel goed nieuws voor mensen met een hypotheekschuld, de hypotheekschuld neemt in feite met 2,9% af door de hogere inflatie. In de jaren 80 was de inflatie jarenlang heel erg hoog, waardoor mensen die toen een huis hebben gekocht/gebouwd er nu erg warmpjes bij zitten. Aan de andere kant, als je bezig bent met het aflossen van je hypotheekschuld is dit eigenlijk weer geen goed nieuws. Je bent nu aan het aflossen terwijl de waarde van de schuld in de toekomst door inflatie relatief gezien een stuk minder wordt.

Over het algemeen wordt een lage inflatie als positief gezien voor de economie. 2,9% zit er eigenlijk net teveel boven. Dat heeft de volgende negatieve effecten:

Een land met te hoge inflatie ondervindt vaak dat investeerders niet meer in het desbetreffende land willen investeren. Als de rente op een spaarrekening (bijvoorbeeld 2,5 procent) lager is dan de inflatie (bijvoorbeeld 3 procent), dan lijdt een kleine spaarder op termijn verlies. Hij kijkt dan beter uit naar een andere belegging of koopt goederen of harde valuta. Als de situatie escaleert, kan het monetair systeem van een land instorten. Het publiek verliest het vertrouwen in de eigen munt en zullen hun tegoeden bij de banken opeisen. De banken kunnen al dat geld niet direct op tafel leggen, zij hebben slechts een deel van de door het publiek direct opeisbare tegoeden gedekt. (bron: wikipedia)

Is er ook iets positiefs aan inflatie? Jazeker. In principe zorgt inflatie ervoor dat je beter nu een investering kunt doen dan later. Later zul je er namelijk meer voor gaan betalen. Ook lenen wordt om dezelfde reden goedkoper. Het kan dus een goede manier zijn om de economie weer aan de gang te krijgen.

maandag 5 november 2012

Maandoverzicht Oktober

Na een druk weekend weer "back to business", waaronder ook weer even een recap maken van afgelopen maand. Resumerend kan gezegd worden dat oktober nou niet bepaald een standaard maand was. Allereerst was mijn salaris een flink stuk lager wegens de inleg in een aandelenpakket, hier had ik op geanticipeerd door 500 euro op een spaarrekening te zetten ter gedeeltelijke compensatie. Ten tweede heb ik geen HRA ontvangen omdat het rekeningnummer gewijzigd is, de belastingdienst is blijkbaar niet zo snel daarin. Ten derde heb ik een aantal lasten dubbel moeten betalen deze maand omdat een aantal betalingen over het weekend heen zijn gevallen, zoals de gemeentelijke belastingen en de aflossing van de hypotheek.

Er waren ook wat lagere lasten, de 4000 euro aflossing werpt eindelijk zijn vruchten af door 20 euro lagere rentelasten en 5 euro lagere premie-inleg.

Dit alles resulteert in het volgende overzicht:

https://docs.google.com/open?id=0B8TEVx7QKmeWT2FKNkZManZlaFk

Zoals je kunt zien is er een tekort van ongeveer 750 euro deze maand. Voor het grootste gedeelte is dit goed te verklaren en er zijn eigenlijk ook weinig onverwachte uitgaven. Alleen de uitgaven voor de boodschappen blijven hoog, we hadden 2 etentjes bij ons thuis deze maand en ik heb wat gehamsterd bij de Makro. En dat zie je toch wel terug in de uitgaven.

Al met al geen echte verrassingen. Voor november zullen de inkomsten weer een stuk hoger komen te liggen en dan hoop ik weer iets te kunnen sparen voor een nieuwe hypotheekaflossing die eind december/begin januari moet plaatsvinden.

woensdag 31 oktober 2012

Inkomensafhankelijke zorgpremie - die komt even binnen

De waarheid heeft ondertussen deze blog ingehaald. De dag na het verschijnen van dit blog heeft de NRC een correcte berekening gemaakt van de gevolgen van de inkomensafhankelijke premie.  De gevolgen voor mezelf vallen flink mee en het blijft ongeveer gelijk qua lasten. Neemt niet weg dat ik nog steeds de uitwerking van dit onderwerp niet ondersteun, de rekening wordt naar mijn mening teveel bij de midden-inkomens gelegd.

Zo, dat was een grote schrok gisterenavond. Ik las een nieuwsbericht op nu.nl over de nieuwe zorgpremie van 2014. Vanaf 2014 wordt die inkomensafhankelijk en betaal je tussen de 20 en 450 euro per maand! Ik dacht, voor iemand die rond modaal verdient zal dat wel loslopen. Dat zal wel niet zo'n grote impact hebben. Maar dat had ik dus even goed mis. Vanaf 2014 gaan we er flink op achteruit in ons gezin.

De huidige situatie, we betalen met zijn 2-en rond de 190 euro per maand. Ik heb een volledig eigen risico, want ik heb nooit wat. Mijn vriendin heeft een aanvullende verzekering en normaal eigen risico. Tevens hebben we collectieve korting via mijn werk. Omdat we aardig wat aftrekposten hebben krijgen we ook nog zorgtoeslag, 26 euro per maand. Netto betalen we dus 165 euro per maand. Persoonlijk vind ik 165 euro per maand al erg fors om te betalen voor iets waar we niet tot nauwelijks gebruik van maken (tot nu toe in ieder geval), maar het is nog te overzien.

De nieuwe situatie, inkomensafhankelijke premie. Ik verdien iets boven modaal en mijn vriendin verdient iets onder modaal. Mijn nieuwe premie wordt ongeveer 180 euro per maand en voor mijn vriendin wordt die ongeveer 130 euro per maand. Dat is een maandelijkse verhoging van 145 euro.Ik vind het fantastisch dat mensen in de bijstand minder gaan betalen, maar ik vind deze verhoging echt enorm en buiten iedere proportie.

Ook als ik even naar mijn vader kijk, dan is de verhoging nog meer bizar. Mijn vader is 58 jaar oud, babyboomer, verdient genoeg geld per maand. Echter is mijn vader ook een gezonde man, is nooit ziek, heeft nooit een ziekenhuisbezoek gehad, etc. Mijn vader gaat ruim 350 euro per maand betalen voor zorg die hij niet gebruikt. Absurd!

Misschien ben ik wel zo teleurgesteld omdat ik het niet aan had zien komen. Dat ik er vanuit was gegaan dat iemand die modaal verdient niet voor een dermate grote verhoging zou komen te staan. Maar helaas is dat niet zo. Er komt ook een soort van compensatie voor door lagere belasting, maar dat is slechts een druppel op de gloeiende plaat. We zullen er niet door in de schuldsanering komen, maar toch is het een flinke extra kostenpost die mijn financiële vrijheid in de war brengt. Mijn optimisme van gisteren heeft in ieder geval een flinke knauw gekregen.


maandag 29 oktober 2012

Hypotheekrente-aftrek wordt beperkt

Eindelijk is het zover, de hypotheekrente-aftrek gaat langzaam beperkt worden. Dat is al wel zo goed als zeker nu de fracties van de VVD en PvdA akkoord zijn. Vanaf 2014 gaat de maximale aftrek jaarlijks met een half procent omlaag. Op die manier wordt in 28 jaar de aftrek teruggebracht van de huidige maximale 52 naar 38 procent. De hogere inkomens worden hierdoor als eerste geraakt, pas in 2034 worden de inkomens geraakt die in de huidige schaal van 42% zitten.Klik hier!

Hier ben ik in ieder geval erg positief over, al had het van mij wel wat heftiger mogen zijn. Maar ik vind het in ieder geval goed dat er eindelijk eens iets gebeurt aan de uitstroom van geld die ze HRA noemen. Tuurlijk word ik er ook uiteindelijk door geraakt, maar ik verdien mijn geld liever op een andere manier.

Er zijn nog een aantal andere ontwikkelingen genoemd welke ik positief vind:

 • De inkomensafhankelijke zorgpremie, we gaan eigenlijk weer terug naar het oude zorgverzekeringsstelsel zoals die in 2005 was. Hiermee wordt ook de zorgtoeslag de das omgedaan.
 • Verlaging van de salarisschalen, minder belasting betalen is altijd positief

Ik ben benieuwd naar het conceptregeerakkoord, waar het één en ander verder verduidelijkt zal worden.

maandag 22 oktober 2012

Bericht van de bank: deel 2

2 weken geleden had ik al een blog geplaatst over het eerste bericht wat ik van de bank had gekregen. Daarin kreeg ik ruim een maand na mijn eerste aflossing eindelijk bericht over mijn nieuwe termijnbedrag. Die ging met 20 euro per maand omlaag. Ook was ik boos op de bank omdat het nog 2 maanden ging duren voordat ze de nieuwe premie hadden berekent voor mijn bankspaarhypotheek. Die boosheid moet ik terugnemen, want anderhalve week na de eerste brief viel de tweede brief op de deurmat met mijn nieuwe premie. De maandelijkse premie gaat omlaag met €5,37, dit is een netto besparing en komt bovenop de 20 euro bruto besparing die ik heb door het betalen van minder rente. Opgeteld zo'n 17 euro netto per maand. Het begin is er in ieder geval!

Verder qua financiën ook wel een enerverend weekend gehad. Allereerst heb ik een afspraak gemaakt met een hypotheekadviseur om te kijken wat het gaat kosten om mijn hypotheek aan te passen zodat ik meer af ga lossen. Qua rente zou ik zo 400 euro minder kunnen betalen als ik gratis kon oversluiten, maar ik ben bank dat de kosten voor oversluiten veel te hoog blijken te zijn, maar nooit geschoten is altijd mis!
Ten tweede kreeg ik een brief van de belastingdienst, met de melding dat ze niet wisten op welke rekening ze de maandelijkse teruggave moesten storten. Misschien ook een beetje mijn schuld, ik heb namelijk de rekening veranderd, maar tot ze dat verwerkt hebben lijkt het me logisch dat je het op de oude rekening stort. Afijn, we moeten het dus even met 677 euro (!!!) minder doen deze maand, gelukkig krijgen we het later nog terug...

Verder ben ik gisteren bezig geweest met de hypotheek van mijn schoonmoeder. Begin januari is er een renteherziening, dus nu was het moment om eens kritisch te kijken naar de huidige hypotheek, de hypotheeklasten en de persoonlijke financiën. Al met al gaat ze vanaf volgend jaar zo'n 550 euro minder rente betalen door een combinatie van een kortere looptijd van de hypotheek (en dus een lagere rente) en door ongeveer 20% van de hypotheek af te lossen. Een mooi resultaat.


vrijdag 19 oktober 2012

Advies van de NMa: een beetje een wassen neus

De NMa heeft weer van zich doen spreken, er valt namelijk veel te besparen op de verzekeringen en hypotheken als mensen slim zouden overstappen. Het verschil kan oplopen tot ruim 1.000 euro per jaar. Voor mezelf geldt het overzicht voor een jong gezin, ik zou ruim €1000 kunnen besparen, zie het overzicht hieronder:Voor mij is het een redelijke wassen neus. Allereerst wordt er geen rekening gehouden met overstapkosten, waardoor de besparingen op bijvoorbeeld de hypotheek redelijk hypothetisch zijn. Ik kan daar zeker op besparen als er geen overstapkosten waren geweest. Ook worden er verzekeringen genoemd die lang niet iedereen heeft, zoals een uitvaartverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Verder heb ik laatst de auto-verzekering nog gechecked via independer.nl, en ik heb al de goedkoopste all-risk verzekering mogelijk. Ik zou nog kunnen besparen door alleen WA te doen, maar het is nog een redelijke nieuw auto, dus dat gaat niet gebeuren. Ik heb al mijn spaargeld op deposito's staan van minimaal 3%, dus daar valt ook niks te winnen. De overige verzekeringen zoals WA, Inboedel, opstal en zorgverzekering zitten allemaal achter een hele dikke collectieve korting, dus daar valt ook niks te besparen.

Kortom, voor mij valt hier niks te halen.  Ben je toch nieuwsgierig geworden, hier is de link:

http://www.consuwijzer.nl/financieel-besparingsoverzicht

donderdag 18 oktober 2012

Nog even wachten met overstappen van energieleverancier

Voor iedereen die bezig is met het overstappen naar een nieuwe energieleveranciers, stop nu! Tenzij je een variabel tarief afspreekt.

De grote drie energieleveranciers gaan namelijk hun prijzen verlagen in 2013. En ik denk dat veel mensen dat niet hadden verwacht. Zie het artikel hier:

http://www.z24.nl/z24geld/artikel_387036.z24/Energie__prijzen_licht_lager_in_2013.html

Het lijkt er zelfs op dat de daling de belastingstijging van volgend jaar zelfs overstijgt. En dat komt ons allemaal natuurlijk goed uit

woensdag 17 oktober 2012

Commissie van Dijkhuizen, interessante hevormingen

Het was wat rustiger de afgelopen dagen op dit blog, ik heb het een beetje druk gehad om te bloggen. Nu heb ik weer even tijd. Deze blog is naar aanleiding van de uitkomsten van de Commissie van Dijkhuizen die vandaag gepubliceerd zijn. De commissie werd aangesteld door het demissionaire kabinet om te kijken naar mogelijk hervormingen in het belastingstelsel. Ik moet zeggen, ik vind de voorgestelde hervormingen erg interessant en mogen van mij vrijwel direct ingevoerd worden. Dit zijn de voorstellen in het kort:


Twee belastingtarieven in plaats van vier

De commissie wil de 4 huidige belastingtarieven in de inkomstenbelasting vervangen door 2 tarieven van 37% en 49 %. Het aantal belastingplichtigen dat onder de laagste belastingschijf valt, verdubbeld van krap 6 miljoen naar bijna 12 miljoen mensen, dat wil zeggen 93% van alle belastingplichtigen. Mensen krijgen een grotere positieve financiële prikkel om meer te gaan werken. De commissie wil het rondpompen van geld verminderen.

Hypotheekrenteaftrek beperken

Ook stelt de belastingcommissie maatregelen voor om de huizenmarkt weer op gang te brengen. Zij stelt voor de hypotheekrenteaftrek te beperken. Bestaande en nieuwe gevallen worden fiscaal gelijk behandeld.

Verder beveelt de commissie aan aflossing niet fiscaal te verplichten, maar om de renteaftrek geleidelijk gedurende de looptijd via een (forfaitair) annuïtair schema te verminderen. De renteaftrek vindt vervolgens plaats tegen het tarief van de nieuwe eerste schijf.


Afschaffing overdrachtsbelasting

Ter bevordering van de doorstroming op de woningmarkt schaft de commissie de overdrachtsbelasting voor woningen volledig af. Ook voor de zogenaamde restschuldproblematiek draagt zij een oplossing aan. Rente daarop wordt fiscaal aftrekbaar. Ten aanzien van de huursector is het advies deze geleidelijk meer marktconform te maken en de opbrengst in te zetten voor lastenverlichting.Voor mij persoonlijk zou dit aan de ene kant negatieve consequenties hebben doordat de hypotheekrenteaftrek beperkt wordt, maar aan de andere zou ik minder belasting betalen. Ik ben sowieso voor een stelsel waarin er minder subsidies en minder broekzak/vestzak constructies zijn. 

Ik hoop in ieder geval dat het toekomstige kabinet hier wat mee doet.

donderdag 11 oktober 2012

Bericht van de bank!

Eindelijk, een maand na mijn aflossing, heb ik eindelijk een bericht van de bank ontvangen dat ze mijn aflossing van €4.000 ontvangen hebben. Wat ook leuk is dat ze het rentebedrag wat ik normaal gesproken zou ontvangen over die €4.000 in mindering hebben gebracht op het hypotheekbedrag. Dus in plaats van €4.000 heb ik nu €4015 afgelost, alle kleine beetjes helpen ;)

Het enige wat ze nog niet hebben aangepast is mijn maandelijkse premie-inleg. Daar gaat blijkbaar nog 2 maanden extra overheen voordat dat "administratief verwerkt" is. Het zal wel aan mij liggen, maar ik kan in 5 minuten uitrekenen wat mijn nieuwe inleg zou moeten worden, waarom moet dat bij een hypotheekverstrekker dan 3 maanden duren?!

Ik moet wel zeggen, het smaakt naar meer om weer af te lossen. Het is zo'n lekker gevoel om minder rente te hoeven betalen aan de bank en zo ongemerkt meer geld over te houden. Nu is het verschil ongeveer 20 euro per maand, maar met elke €1.000 aflossing gaat er weer €5 aflossing van af. Een lekker gevoel.

Ik hoop eind december weer een aflossing te kunnen doen, dan krijgen we allebei een 13de maand en ik krijg ook nog een gedeelte van mijn bonus binnen. Het overige gedeelte van mijn bonus wordt uitbetaald in april samen met het vakantiegeld. Dus dan staat er een tweede aflossing gepland. #kannietwachten


dinsdag 9 oktober 2012

Euroclix, op naar de 10.000

In blogland zijn Euroclix een bekend fenomeen. Clix verdienen door e-mails te ontvangen, onderzoekjes te doen en ook eventueel als je wat koopt. Veel blogs hebben dan ook een verwijzing naar Euroclix op hun website staan in de hoop dat iemand hun als referentie opgeeft, ik dus ook. MoneyMiljonair is eenzelfde initiatief, wat eigenlijk op precies dezelfde manier werkt. Verder vul ik ook onderzoeken in van IntomartGFK waar ik regelmatig een bol.com mee verdien en doe ik mee aan Buzzer en TheInsiders waarbij ik soms nieuwe producten mag testen.

Ik was eigenlijk een beetje sceptisch, ik geloofde niet echt dat het zou gaan werken. Maar zonder eigenlijk enige moeite te doen heb ik na een dikke maand vandaag de 1.000 Euroclix barriere gehaald. En 1.000 Euroclix staat gelijk aan €10, toch maar weer mooi in de pocket. Het enige wat ik heb gedaan is op mail geklikt (je kunt zelf bepalen hoeveel mail je ontvangt), onderzoekjes gedaan en éénmaal iets gekocht via Groupon (wat ik toch al wilde hebben). Ik verwacht niet dit op hetzelfde tempo doorgaat, maar het loont dus wel degelijk om mee te doen met Euroclix. Eurocix hou ik dus aan om een kleinzakcentje te verdienen, op naar de 10.000 clix.

Zijn er nog andere initiatieven waar jullie aan meedoen, en zijn die ook zo lonend als Euroclix?


maandag 8 oktober 2012

Beter sparen dan extra verzekeren

Wederom een bericht in het nieuws wat je ertoe aan zou moeten sporen om je verzekeringen eens goed onder de loep te nemen. Was er vorige week al het nieuws dat het kabinet de assurantiebelasting ging verhogen, vandaag is er het nieuws dat je beter niet kunt verzekeren en kunt sparen.

http://www.nu.nl/geldzaken/2928222/beter-sparen-dan-extra-verzekeren.html

Het aparte van dit nieuws is, dat het geopperd is door de directeur van Interpolis, één van de grootste verzekeraars van Nederland. Maar gelijk heeft die wel. Nederlanders geven per maand vele tientallen tot wel honderden euro's uit per maand aan verzekeringen. Een aantal van die verzekeringen zijn verplicht zoals bijvoorbeeld de WA-verzekering als je een auto hebt. Een heleboel verzekeringen zijn echter niet verplicht, en je kunt je afvragen of het ook echt nodig is om je hiervoor te verzekeren. Denk bijvoorbeeld eens aan de rechtsbijstandverzekering. Hoe vaak heb je dat nou echt nodig? En is de geboden zorg wel echt van voldoende kwaliteit? Mijn persoonlijke ervaring is van niet, de hulp die mijn schoonmoeder kreeg bij ontslag was niet van dermate goede kwaliteit dat het een maandelijkse premie waard was.

En hier komt het advies om de hoek kijken. Als mijn schoonmoeder al die premie die ze al jarenlang betaald gewoon opzij had gezet op een spaarrekening, had ze van dat uitgespaarde geld een goede advocaat op het gebied van arbeidsrecht kunnen inhuren. Dit geldt ook voor andere verzekeringen zoals de tandartsverzekering, de aanvullende verzekering, uitvaartverzekering, Gouden handdruk verzekering (ja, echt, die bestaat), etc. Allemaal verzekeringen waarvan je wel heel zeker van je zaak moet zijn voordat je die af moet sluiten.

Er zijn slechts een aantal verzekeringen die echt verplicht zijn, namelijk:


 • De WA-verzekering als je een auto hebt (all-risk is aan te raden bij een nieuwe auto)
 • De basis zorgverzekering
 • Opstalverzekering als je huiseigenaar bent


Verder zijn er nog een aantal verzekeringen welke aan te raden zijn, maar niet verplicht, namelijk:


 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Inboedelverzekering
 • (Doorlopende) Reisverzekering (alleen indien je ook echt vaak op vakantie gaat)


Het één en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de persoonlijke situatie. Als ondernemer is een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te raden, en kan een rechtsbijstandverzekering wel degelijk erg nuttig zijn. Maar dat is afhankelijk per situatie.

Zijn jullie bezig om jullie verzekeringen door te lichten naar aanleiding van het nieuws de afgelopen weken? Zo ja, gaan er ook dingen veranderen in jullie situatie?

donderdag 4 oktober 2012

Nieuwe hypotheekrente afspreken: wat als je huis minder waard is?

Ik kwam gisterenavond nog een interessant artikel tegen wat van toepassing is voor iedere huizenbezitter op dit moment. Wat gebeurt er met mijn hypotheekrente als mijn huis minder waard is geworden bij een renterherziening?

Z24 geeft het antwoord: http://www.z24.nl/z24geld/artikel_381536.z24/Nieuwe_hypotheekrente_afspreken__wat_als_je_huis_minder_waard_is_.html

De conclusie is duidelijk, op dit moment gebeurt er eigenlijk nog weinig. Het is niet zo dat verstrekkers hogere rente-opslagen doorrekenen aan hun klanten bij een renteherziening ondanks dat het huis minder waard is geworden. De grotere verstrekkers van hypotheken zoals de Rabobank en ING geven aan dat de oorspronkelijke taxatie bij het verstrekken van de hypotheek blijft gelden. Ook wordt er geen nieuwe inkomstentoets uitgevoerd bij een renteherziening.

Wel is het zo dat er minder makkelijk geshopt kan worden bij een renteherziening. De hypotheekregels zijn dermate aangescherpt dat het vaak moeilijk is om de hypotheek bij een andere aanbieder onder te brengen. Dit kan er dus voor zorgen dat je als het ware vast zit aan je huidige verstrekker.

De eindconclusie is ook duidelijk. Wil je meer onderhandelingskracht bij de bank hebben om een zo laag mogelijke hypotheekrente te bedingen (lees: geen renteopslag betalen) is het verstandig om zoveel mogelijk van je hypotheek af te lossen. Zo wordt namelijk de verhouding tussen woningwaarde en hypotheekschuld verbeterd.

woensdag 3 oktober 2012

Energieprijs omhoog, op naar de zonnepanelen

Soms is het om gek van te worden, tijdens crisistijd halen bedrijven alles uit de kast om de consument meer en meer te laten betalen voor verschillende diensten. Vandaag las ik het volgende artikel op nu.nl:

http://www.nugeld.nl/portemonnee/2924564/extra-energieheffing-dreigt.html


Energieproducenten GDF Suez Nederland en Eon Benelux overwegen een extra heffing op te leggen aan consumenten en bedrijven, omdat ze een nieuwe centrale willen bouwen! Het grappige is dat deze zelfde bedrijven vorige maand nog een brief hebben gestuurd naar informateur Henk Kamp waarin ze ageerden tegen de kolentax. Waarschijnlijk hadden ze al in het achterhoofd dat ze deze heffing wilden gaan opleggen...

Nog een reden om eens te kijken naar zonnepanelen. De kosten voor het leggen van zonnepanelen worden steeds lager terwijl de opbrengsten steeds meer stijgen. Er zijn al terugverdientijden te halen van 6 a 7 jaar. De levensduur van een zonnepaneel word geschat op minimaal 25 jaar. In principe een goede investering en nog duurzaam ook. Met een almaar stijgende energieprijs wordt dit alsmaar interessanter.

Overwegen jullie ook zonnepanelen?

dinsdag 2 oktober 2012

Mijn vriendin is de zwakste schakel

Na nu een tijdje bezig te zijn geweest met letten op de uitgaves ben ik achter het volgende gekomen. Mijn vriendin is de zwakke schakel in ons "gezinnetje". Impulsaankopen zijn echt helemaal haar ding, en echt zuinig zijn met energie e.d. is ook niet aan haar besteed. Ik zal een kleine opsomming geven van zaken die me de afgelopen 2 weken zijn opgevallen.


 • Het kopen van een gloednieuwe DVD a 18 euro (die 1 maand later waarschijnlijk voor 5 euro te koop zou staan)
 • Bonus-aanbiedingen kopen die we helemaal niet nodig hebben of die nauwelijks bonusaanbiedingen zijn
 • 's Nachts het licht aan laten staan 
 • De verwarming aanzetten op 21 graden
 • De babyfoon aan laten staan

Het zijn geen dingen waar ik me in die mate aan erger dat er daardoor een ruzie ontstaat, maar irritant vind ik het wel. Ook kan ik er lang niet altijd wat aan doen omdat mijn vriendin nu de hele dag thuis zit, en ik ben de hele dag weg. Hebben jullie ook last van een partner die meer uitgeeft en minder zuinig is dan jullie? En wat doen jullie er aan?

maandag 1 oktober 2012

Overzicht september (en juli met terugwerkende kracht)

Vanaf augustus ben ik begonnen met het in kaart brengen van mijn inkomsten en uitgaven per maand. Aangezien het vandaag 1 oktober is, is het weer tijd om het overzicht te maken voor september. Ook heb ik met terugwerkende kracht de maand juli in kaart gebracht.

Voor het overzicht, zie hier de link:

https://docs.google.com/open?id=0B8TEVx7QKmeWbkVxNzN3WmR3MjA

De maand juli


De maand juli heb ik dus met terugwerkende kracht in kaart gebracht. En de maand juli was toch een beetje een vreemde maand qua uitgaven. Er waren een aantal grote uitgaven vanwege de gezinsuitbreiding, al met al toch ruim €1.400. Tevens ben ik een week op vakantie geweest naar Italië, wat natuurlijk ook voor meer kosten zorgt, bijna €1.200 uitgegeven aan eten/drinken/tol/etc. 

Al met al niet onoverkomelijk, want daar was rekening mee gehouden. Uiteindelijk waren de uitgaven voor de maand juli ruim €1.000 meer dan mijn inkomsten.

De maand september


De maand september is een overzicht welke tot grote tevredenheid stemt. Allereerst natuurlijk vanwege mijn eerste hypotheekaflossing van €4.000, waarvan ik vanaf volgende maand de vruchten ga plukken in de vorm van lagere lasten. Verder ben ik ook tevreden omdat ik een positief eindresultaat heb. Het lijkt heel beperkt met maar 18 euro, maar ik heb ook €500 extra naar de spaarrekening overgeschreven. Eigenlijk heb ik dus een overschot van €500 deze maand, en dat stemt mij tevreden. 

De €500 is apart gezet met een reden, volgende maand verwacht ik ongeveer €1.000 minder salaris vanwege een inleg in het beleggingsfonds van mijn werk. Om die €1.000 minder salaris op te vangen heb ik nu €500 opzij gezet. Een ander positief punt is natuurlijk dat ik blijkbaar €500 over kan houden zonder heel veel pijn en moeite. Dat stemt me zeer positief voor het aflossen van de hypotheek voor de toekomst.

Verder zijn er voor de maand september weinig opvallende dingen. De post overige uitgaven gaan langzaam omlaag omdat ik soms nog wat categorieën toevoeg. Ik zit nog te twijfelen of ik een post cadeau's toe ga voegen, want dat is nog wel een aardige kostenpost over het hele jaar heen.

Vooruitzichten


Als ik kijk naar de maanden die komen gaan verwacht ik weinig spannende dingen voor de maanden oktober en november (met uitzondering van die eenmalige inleg in het beleggingsfonds). Voor de maand december ligt dat echter anders. Allereerst is december altijd een dure maand met cadeautjes, feestdagen etc. Maar er gaan ook voor de eerste keer kosten komen voor het kinderdagverblijf. Dus de uitgaven zullen wel flink omhoog gaan. 

Aan de andere kant is december een spannende maand qua inkomsten. Allereerst krijg ik te horen met welke factor mijn bonus uitbetaald gaat worden. Dit kan maximaal oplopen tot 3 maandsalarissen. Dat gaat niet gebeuren aangezien de bonus ook afhangt van de resultaten van het bedrijf, maar op basis van persoonlijke resultaten verwacht ik zeker dat dit anderhalf maandsalaris gaat zijn. Ten tweede krijg ik te horen hoeveel salarisverhoging ik ga krijgen voor 2013. Ik verwacht wederom vanwege mijn persoonlijke resultaten dat dit een flinke verhoging gaat zijn, tevens omdat ik aangegeven heb bij mijn baas dat ik vind dat ik onderbetaald wordt t.o.v. mijn collega's. Na een kleine analyse van zijn kant kon hij en HR me alleen maar gelijk geven. Dus ik verwacht naast de salarisverhoging wegens goede prestaties ook een salarisverhoging om meer in de buurt van collega's te komen.

Kortom, goede vooruitzichten in het kader van financiën. Ik denk niet dat er op korte termijn weer een aflossing van de hypotheek inzit, maar hopelijk kan ik in december weer een aflossing doen.

vrijdag 28 september 2012

Energierekening kan tot 500 euro lager!

Weer een mooi bericht in het nieuws over besparen. Gezinnen kunnen soms tot wel 500 euro besparen door kritischer te kijken naar hun energierekening.

http://www.nu.nl/geldzaken/2920560/energierekening-kan-500-euro-lager.html

UIteraard komt dit doordat veel mensen al jaren bij dezelfde aanbieder zitten en nooit gebruik maken van de mogelijkheden tot overstappen. Vaak krijg je bij een overstap een bonus van de maatschappij van 100 tot 150 euro, die je aan het einde van het jaar krijgt als je 1 jaar bij de maatschappij hebt gezeten. Maar niks kan je er dan van weerhouden om weer een overstap te maken naar een volgende energiemaatschappij, waar je dan weer opnieuw die overstapbonus kunt cashen.Consuwijzer heeft een overstapcoach in het leven geroepen om mensen zich meer bewust te laten maken van de energierekening. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe de energierekening is opgebouwd. UIteindelijk wordt er gekeken of het verstandig is om over te stappen naar een andere maatschappij.

Voor mezelf weet ik dat ik die overstapcoach niet nodig heb, ik betaal hele lage tarieven doordat ik meegedaan heb aan een collectieve inkoopactie. Alleen daardoor heb ik al flink wat geld bespaard. Maar voor een heleboel anderen kan deze overstapcoach erg handig zijn.

Ben je benieuwd, hier kun je de overstapcoach vinden:

http://www.consuwijzer.nl/thema/overstapcoach-energie

woensdag 26 september 2012

Bonus-aanbiedingen

Een onderwerp wat ik al vaak voorbij heb zien komen is hoe om te gaan met impulsaankopen. Een vaak voorkomende tip is om een boodschappenlijstje te maken en je niks anders te kopen dan wat er op het boodschappenlijstje staat. Dit principe pas ik zelf ook al jaren toe, maar desondanks komt het bij mij toch nog wel eens voor dat ik of mijn vriendin zondig. Een voorbeeld van vorige week:

Soms kopen we een zak M&Ms die we dan vervolgens bij de koffie in een aantal dagen verorberen. Vorige week waren de M&Ms in de aanbieding bij onze Albert Heyn, 3 zakken voor 5 euro. Nou ben ik wel iemand die let op de cijfers en dus ook let hoeveel voordeel er op de aanbieding zit. Mijn vriendin is van het andere soort, het is in de aanbieding dus is het goedkoper dus gooi ik het in het mandje. Voor ik het wist lagen er 3 zakken M&Ms in het mandje. Bij het afrekenen kwam ik er pas achter hoeveel korting we kregen. 61 cent...! Dus we hebben 5 euro uitgegeven om 61 cent te besparen. Achteraf vond mijn vriendin het ook niet helemaal handig, dus ik denk dat het niet zo snel meer voor zal komen.

Komt dit bij jullie ook voor, dat jullie soms toch in de val trappen van de aanbiedingen van de supermarkt?

maandag 24 september 2012

Had ik toch mijn aflossingsvrije deel moeten aflossen...?

Ik ben ook weer terug in blogland. Afgelopen week lekker vrij geweest om een beetje met de kleine aan te kneuteren. Dus dat betekende weinig focus op het bloggen. Nu weer aan het werk zodat ik ook af en toe een halfuurtje van mijn tijd kan afsnoepen om een blog te schrijven.

Een dikke 2 weken geleden heb ik een blog geschreven over het aflossen van mijn hypotheekschuld (http://zakelijkbezuinigen.blogspot.nl/2012/09/mijn-eerste-aflossing.html). Aan de hand van een heel weloverwogen keuze heb ik toen gekozen om te beginnen met het aflossen van mijn bankspaardeel, voornamelijk gebaseerd op rendement.

Tijdens mijn verlof begon ik te twijfelen aan mijn keuze. Naja, niet echt twijfelen want ik sta nog wel achter mijn keuze vanwege het hogere rendement, maar waarom zou ik een aflossing doen op een gedeelte wat na 30 jaar toch is afgelost? Waarom kies ik niet voor iets minder rendement en ga ik mijn aflossingsvrije hypotheek niet aflossen? Deze hersenspinsel heeft er voor gezorgd dat ik het toch iets anders ga doen in de toekomst. Ik ga in het vervolg mijn aflossingsvrije hypotheek aflossen en neem het lagere rendement voor lief. Het maakt mijn af te lossen hypotheekschuld ook wat overzichtelijker, ik hoef nog maar €200.000 hypotheekschuld zélf af te lossen in plaats van €286.000.

Wat ik wel ga doen met betrekking tot mijn bankspaarhypotheek is sparen zodat ik maximaal mag inleggen op mijn bankspaarrekening als de renteherziening eraan komt. Dit is echter pas in 2019 en ik mag maar €5.000 extra inleggen, dus dat is een spaardoel wat wel te overzien is.

Het duurt nog wel even voordat ik weer geld heb om af te lossen, ik hoop in december/januari weer een aflossing te kunnen doen van minimaal €1.000 maar hopelijk €2.000. Dan is het weer 13de maand en bonustijd.

vrijdag 14 september 2012

Boodschappen doen in meerdere supermarkten loont niet!

Een opmerkelijk nieuwsbericht vandaag, uit een uitgebreid onderzoek blijkt namelijk dat het niet loont om in meerdere supermarkten boodschappen te doen. Uit het onderzoek blijkt dat de mensen die meerdere supermarkten bezoeken om prijzen te vergelijken uiteindelijke méér kwijt zijn aan boodschappen dan de mensen die slechts een enkele supermarkt bezoeken. Zie ook onderstaand nieuwsbericht

http://www.nu.nl/geldzaken/2909707/boodschappen-doen-in-meerdere-supermarkten-loont-niet.html

Ik ben zelf niet het type om bij meerdere supermarkten boodschappen te doen. Ik vind vaak dat het te veel tijd en moeite kost voor een relatief kleine besparing. Volgens mij werkt shoppen bij meerdere supermarkten alleen als je echt op de aanbiedingen afgaat en geen andere zaken erbij koopt.

Hoe doen jullie de boodschappen, in één supermarkt of in meerdere supermarkten?

woensdag 12 september 2012

Besparen op energieverbruik

Een initiatief wat ik al een aantal maanden geleden ben gestart is het verlagen van mijn energieverbruik. Vorig jaar november schrok ik nogal van mijn jaarafrekening met een verbruik van 3600 kwh en 900 m3 gasverbruik. Ik moest ruim 400 euro bijbetalen en mijn voorschot ging naar 140 euro per maand. Aangezien we toen nog met 2 personen in huis woonden was ons verbruik flink bovengemiddeld (3600 kwh is gemiddeld verbruik voor een gezin met 2 kinderen). Een gedeelte van het verbruik is te verklaren, we hebben een Amerikaanse koelkast en een droger die we regelmatig gebruiken.   Aangezien ik in een redelijk nieuw huis woon met o.a. een warmte-terug-win unit moet het verbruik toch een stuk beter kunnen. Dit zijn de initieven die ik zelf heb ondernomen tot nu toe.


 • Kritischer kijken naar de thermostaat gedurende de winter
 • Gloeilamp > Spaarlamp > Led-lamp
 • Minder gebruik maken van de droger
 • Gebruik van standby-killers
 • Overstappen naar collectieve energie-inkoop

Kritischer kijken naar de thermostaat gedurende de winter


Zoals gezegd woon ik in een vrij modern en zuinig huis. Als in de lente de temperatuur een beetje begint te stijgen dan kan bij mij de verwarming al uit, zelfs op een zonnige winterdag hoeft de verwarming niet aan te staan overdag. Ik heb thuis een thermostaat die je via een tijdklok in kunt stellen, en over het algemeen werkt dat vrij soepel. Maar het kwam ook erg vaak voor dat de verwarming aanstond terwijl wij helemaal niet thuis waren. Eeuwig zonde natuurlijk, dus besparing #1 was snel gemaakt.

Gloeilamp > Spaarlamp > Led-lamp


Een tweede besparing die veel bespaart is zoveel mogelijk overgaan van gloeilampen naar spaarlampen/led-verlichting. Aangezien ik zelf de kwaliteit van het led-licht nog niet voldoende vind voor de woonkamer gebruik ik in de woonkamer nog spaarlampen, maar in bijvoorbeeld de gang, toiletten, etc gebruik ik led-verlichting om het huis te verlichten. Een stuk goedkoper in gebruik in ieder geval, alleen de aanschaf kan nogal duur zijn. Led-verlichting bestel ik dan ook via ebay uit China. Ook de Ikea heeft kwalitatief goede Led-lampen

Minder gebruik maken van de droger


Het gebruiken van de droger was eigenlijk bijna een normaal iets geworden bij mij thuis. Zelfs in hartje zomer stond de droger te loeien. Complete onzin natuurlijk, aangezien je het gewoon kunt ophangen en het ook droog wordt. Bij gebrek aan een tuin hangt onze was nu regelmatig op het balkon te drogen.

Gebruik van standbykillers


Standby verbruik is iets wat explosief is toegenomen in de laatste jaren. Met name in de entertainmenthoek (TV, DVD, Blu-ray, spelcomputer, decoder) staan veel apparaten die relatief veel stroom verbruiken terwijl je het helemaal niet gebruikt. Heb je thuis een decoder voor digitale tv staan? Voel eens hoe warm die aanvoelt terwijl die uitstaat, waarschijnlijk schrik je van de warmte. Ik heb zelf de entertainmenthoek op een standby-killer gezet wat me gedurende de dag al snel 20 uur aan standby-verbruik scheelt. Als ik tv ga kijken springt alle apparatuur in de entertainmenthoek aan, als de TV uitgaat springt alle apparatuur weer uit.

Overstappen naar collectieve energie inkoop


Een initiatief wat onder andere via de consumentenbond en vereniging eigen huis loopt, is het collectief inkopen van energie. Consumenten kunnen zich inschrijven voor dit initiatief, waardoor een grote groep consumenten zich verenigd in het inkopen van energie. Voor de energiemaatschappijen interessant omdat ze op deze manier toegang hebben tot een grote hoeveelheid consumenten. De energiemaatschappijen kunnen via een veilingsysteem bieden door middel van energieprijzen. De maatschappij met de laagste prijs wint en mag een aanbieding doen. Bij mij heeft dit veel geld scheelt, ik kreeg een aanbieding waarmee ik over een jaar tijd ongeveer 300 euro goedkoper uit zou zijn qua kosten (op basis van het oude hoge verbruik).

Concluderend


Ik heb al aardig wat stappen gemaakt qua energieverbruik. Ik begon met een voorschot per maand van €140. Door over te stappen naar collectieve energie inkoop is dit omlaag gegaan naar €116. Als ik kijk naar de huidige stand van energieverbruik dan zou mijn voorschot zelfs omlaag kunnen naar €99 per maand. Mocht die €99 per maand standhouden, dan heb ik over een jaar bijna €500 verdient op mijn energieverbruik!

maandag 10 september 2012

Maandoverzicht augustus

Zoals beloofd zou ik nog een maandoverzicht maken van de maand augustus. Het kostte even wat moeite, maar daar is die dan (mocht de link niet werken, let me know):

https://docs.google.com/open?id=0B8TEVx7QKmeWbkVxNzN3WmR3MjA

Al met al was het een beetje een vreemde maand qua uitgaven. Allereerst vierden we onze verjaardag waardoor de er extra kosten waren op boodschappen (€100). De voorraad Nespresso is weer aangevuld (€75), en we hebben nieuwe planten gekocht (€45) Daarnaast waren er ook verhoogde uitgaven vanwege de komst van de kleine, waardoor de post incidentele uitgaven relatief hoog is. Ook zie ik duidelijk een invloed op de boodschappen vanwege het feit dat mijn vriendin hele dagen thuis zit. Iedere dag boodschappen doen is duidelijk minder goed voor de financiën dan éénmaal per week!

Aan de inkomsten-kant weinig verrassingen, alhoewel er misschien wat veel van de spaarrekening is overgeschreven naar de lopende rekening. Hierdoor lijkt het net alsog het een positieve maand is geweest, maar eigenlijk hebben we meer geld uitgegeven dan dat we hebben binnengekregen.

Conclusies n.a.v. dit overzicht


Een overzicht zoals hierboven geeft direct veel inzicht. Zo zal  ik aan de uitgavenkant wat meer gaan focussen op de uitgaven op boodschappen en incidentele uitgaven. Ook aan de inkomstenkant gaat er vanaf september veel veranderen. Tot op heden kregen we beiden het salaris op onze eigen rekening gestort, waarnaar we een gedeelte oversluisten naar onze gezamenlijke rekening. En er waren een aantal uitgaven die we nog beiden voor eigen rekening namen zoals benzine, verzorgingsproducten, etc. Vanaf september gaan we dat helemaal anders doen. Beiden gaan we het complete salaris op de gezamenlijke rekening storten, we geven onszelf een maandtoelage (€150) en alle gezamenlijke kosten gaan van de gezamenlijke rekening. Op basis van een eerste schatting houden we hierdoor ongeveer €200 over per maand. 

Zien jullie naast de uitgaven op boodschappen en incidentele uitgaven nog opvallende zaken?

donderdag 6 september 2012

HRA en verkiezingen 2012

Zoals jullie wellicht allemaal weten, zijn er op 12 september verkiezingen. Één van de hete hangijzers is de hypotheekrenteaftrek. Ik was zelf van plan om eens op een rijtje te zetten wat de plannen zijn van iedere partij met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek, maar waarom het wiel opnieuw uitvinden als het al bestaat?

De hypotheekshop heeft een mooie tool ontwikkeld waarin je je huidige hypotheekgegevens in kunt invullen, en vervolgens komt er per partij een overzicht uit van wat er met je hypotheeklasten gebeurt in de toekomst.

Erg handig al zeg ik het zelf. Ik vind het alleen jammer dat er nergens vermeldt wordt of aflossen ook fiscaal aantrekkelijker wordt gemaakt. Dat zie ik namelijk als grootste breekpunt tussen aflossen/niet aflossen, fiscaal is het hebben van een schuld vaak voordeliger.

Hierbij de link:

http://hypotheekrenteaftrek.nl/Customized/Hypotheekshop/hypotheekrenteaftrek/Verkiezingen2012.aspx

Mijn eerste aflossing!

Na een paar dagen thuis gezeten te hebben na de geboorte van mijn zoon ben ik weer aan het werk, en heb ik ook weer tijd om een blog te schrijven. Ik wilde eigenlijk eens dieper ingaan op mijn maandinkomsten en uitgaven, maar daar gaat wat meer tijd inzitten. Dus dat komt binnenkort, en dat ga ik op maandelijkse basis bijhouden. Ook had ik beloofd om een blog te schrijven over welke schuld ik het eerste zou gaan aflossen. De keuze heb ik afgelopen week gemaakt. Sterker nog, de eerste €4.000 wordt vandaag afgelost!  Benieuwd wat ik ga aflossen? Zie hieronder mijn analyse.

Hypotheek of studieschuld?

Dit is eigenlijk het eerste dilemma, in één van de reacties werd geopperd om als eerste mijn studieschuld af te lossen. Uiteindelijk heb ik besloten om niet mijn studieschuld af te lossen maar toch voor de hypotheekaflossing te gaan. Hiervoor heb ik de volgende redenen:

 • Ik zou bij een aflossing van €4.000 er hooguit €9 per maand op vooruit gaan. Ik betaal nu 54 euro per maand aan rente + aflossing. De minimale inleg is 45 euro per maand. Op korte termijn schiet ik er qua besparing dus maar weinig mee op.
 • De rente die ik betaal is maar 2,39%. Mijn spaardeposito's leveren op dit moment meer op, qua rendement is de aflossing dus ook niet interessant.
 • Het spaargeld is gezamenlijk spaargeld, en de studieschuld is mijn studieschuld. Het zou niet helemaal eerlijk zijn om ons spaargeld hiervoor te gebruiken.

Kortom, de studieschuld laten we even voor wat het is. Wat geruststellend is, is dat die schuld automatisch toch al wordt afbetaald door mijn maandelijkse betaling. 

De hypotheek dus, maar welk deel van de hypotheek?


De keuze was al snel gemaakt om de hypotheek af te lossen. Echter bestaat mijn hypotheek uit 3 afzonderlijke onderdelen, welke ook 3 verschillende rentepercentages hebben. Het overzicht is als volgt (incl. studieschuld, klik voor een grotere versie):

http://i46.tinypic.com/2m3s9d0.jpg


Hypotheekdeel 1 en 2 zijn beiden bij een bank afgesloten. Hypotheekdeel 3 is een zogenaamde familiebank, wat er eigenlijk op neer komt dat we op een hypotheekachtige wijze geld hebben geleend van mijn schoonmoeder. Inclusief contract, voorwaarden, etc. Erg gunstig voor ons omdat we een lagere rente betalen dan onze hypotheekrente, erg gunstig voor mijn schoonmoeder omdat ze meer rente ontvangt dan dat ze op de spaarrekening zou ontvangen.

Kijkende naar het overzicht is de keuze al redelijk makkelijk te maken. Hypotheekdeel 3 valt sowieso al af vanwege de lage rente, maar ook omdat mijn schoonmoeder niet wilt dat we daarop aflossen. Dan blijven dus deel 1 en 2 over. De rentes verschillen maar weinig dus maakt het op het eerste gezicht niet echt veel uit welke hypotheek ik aflos. Na wat uitzoekwerk is er een aantrekkelijk aspect aan het aflossen van hypotheekdeel 2, dat is namelijk de maandelijkse aflossing. Bij een aflossing van het spaarbankgedeelte gaat mijn inleg ook omlaag. Ik hoef minder in te leggen per maand om het uiteindelijke spaardoel te bereiken. Bij beide hypotheekdelen gaat de bruto- rentelast omlaag met ongeveer €20 per maand (netto ongeveer €12 per maand). Maar bij de aflossing op de bankspaarhypotheek komt er ook nog eens ruim €6 verlaging van de inleg bij.

Het rendement per maand is dus als volgt weer te geven (op hele euro's afgerond):


 • Hypotheekdeel 1: €12 euro per maand netto
 • Hypotheekdeel 2: €12 euro per maand netto + €6 lagere inleg = €18 euro per maand netto
 • Hypotheekdeel 3: Geen optie
 • Studieschuld: €9 euro per maand netto

Conclusie: Ik ga op hypotheekdeel 2 aflossen, en per vandaag heb ik een hypotheekschuld die €4.000 lager is. Hierdoor ga ik er per jaar €216 euro op vooruit.

Jippie!


maandag 3 september 2012

Gezinsuitbreiding

De laatste dagen wat minder actief geweest, maar met een hele goede reden. Afgelopen zaterdag hebben we gezinsuitbreiding gekregen. Een mooie gezonde zoon. Ik ben uiteraard superblij en supertrots.

Dus de komende dagen waarschijnlijk ook wat minder  activiteit van mijn kant op dit blog, maar dat pik ik later deze week weer op.

vrijdag 31 augustus 2012

Hoeveel spaargeld als buffer?

Ik heb eerder op mijn blog geroepen dat ik een buffer in mijn spaargeld wil aanhouden van minimaal €10.000. Alleen moet ik mezelf afvragen, moet ik wel zoveel geld als buffer overhouden? Wat zijn de richtlijnen daarvoor? Ik kwam daarover een goede tip tegen in het boek Hypotheekvrij! van Gerhard Hormann.

Gerhard beschrijft in zijn boek dat je er eigenlijk vanuit moet gaan dat je moet leven als een werkloze. Het idee erachter is dat je als werkloze een uitkering krijgt van 70% van je laatstverdiende loon. Dus zou je eigenlijk moeten kunnen leven van 70% van je inkomsten. Persoonlijk denk ik dat het erg lastig is om dat voor elkaar te krijgen, zeker als je ook afhankelijk bent van hypotheekrenteaftrek. Als werkloze krijg je tenslotte geen hypotheekrenteaftrek. Maar een uitdaging is het zeker.

Ik werd hierdoor wel getriggered om op die manier te kijken naar hoeveel spaargeld ik ongeveer wil over houden als buffer. We moeten rekening houden met het feit dat we onze baan kunnen verliezen. Wat is dan een fatsoenlijke buffer om die tijd door te komen? Ik ga daarbij uit van het volgende:


 • We zijn tweeverdieners, en verdienen samen ruim 3200 euro per maand netto
 • Mochten we allebei werkloos raken, dan krijgen we allebei ongeveer 6 maanden WW. 
 • Ik hou geen rekening met een evt. oprotpremie (die ik zeker zou krijgen bij ontslag, mijn vriendin niet)
 • In mijn branche is redelijk makkelijk een baan te vinden, er is veel vraag naar hoogopgeleide mensen met werkervaring.
 • Een halfjaar wil ik zonder problemen kunnen overbruggen.


Op basis van bovenstaande gegevens zou ik in principe voldoende moeten hebben aan een buffer van ongeveer €6.000 euro. Ik wil graag 6 maanden lang, 30% van de spaarrekening gebruiken om het tekort aan te vullen. 6 x 30% van €3.200 is ongeveer €6.000.

Maar er komt nog een extra complicerende factor bij. Mijn vriendin wil over een jaar gaan starten met een eigen praktijk, de praktijk heeft ze al. Maar daar besteedt ze hooguit 1 dag in de week aan. Er vanuitgaande dat ze niet direct evenveel gaat verdienen als dat ze nu verdient, wil ik nog minimaal 6 maanden extra buffer van €1.000 erbij hebben om het verlies qua salaris op te kunnen vangen.

Kortom, gezien de huidige situatie ga ik uit van een buffer van €12.000 spaargeld. Al het overige geld wordt gestopt in de aflossing van de schulden. Op dit moment heb ik €16.000 spaargeld, dus dat betekent dat ik €4.000 direct kan gaan aflossen van mijn schulden.

Hoeveel houden jullie aan als buffer?

In één van de reacties op mijn vorige blog werd geopperd dat ik misschien wel het beste eerst de studieschuld moet aflossen. Mijn gevoel zegt dat dat niet handig is. Maar om in de stijl van dit blog te blijven ga ik in een volgend blog uitrekenen uit welke aflossing ik het meeste rendement haal.

donderdag 30 augustus 2012

Het sneeuwbaleffect

Ik wilde even een term uitleggen die ik in mijn vorige blog genoemd heb, namelijk het sneeuwbaleffect. De volgende zin heb ik schaamteloos van wikipedia gestolen:


"Een sneeuwbaleffect is de benaming voor een situatie waarin een gebeurtenis zichzelf steeds verder versterkt, te vergelijken met een sneeuwbal die bij het bergafwaarts rollen steeds groter wordt en steeds sneller naar beneden rolt."

Bij het aflossen van je schulden werkt het precies hetzelfde. Het principe is dat je de lagere kosten die je hebt vanwege het aflossen van je schulden weer investeert in het verder aflossen van je schulden. Het aflossen van je schuld zorgt ervoor dat je rentelasten omlaag gaan. De verlaging van je rentelasten zorgt er weer voor dat je maandelijks geld overhoud, dit kun je weer inleggen in de aflossing van je schulden. Hierdoor wordt je schuld weer lager, waardoor je meer minder rente betaald.

Cijfermatig werkt het als volgt. Stel ik heb ieder jaar €1.000 ruimte om mijn schulden af te lossen. Als ik €1.000 euro aflos op mijn bankspaarhypotheek gaan mijn lasten met €76 per jaar omlaag (rentelasten gaan omlaag en premie gaat omlaag). Deze lagere lasten gebruik ik om mijn bankspaarhypotheek verder af te lossen. In jaar 2 heb ik dus €1.076 om af te lossen. In jaar 3 heb ik €1.160 om af te lossen, in jaar 4 €1.245 om af te lossen, in jaar 5 €1.335 om af te lossen etc. Wat je duidelijk ziet is dat iedere aflossing die je doet extra bijdraagt aan je uiteindelijke aflossing. 

Jaar 1: €1.000
Jaar 2: €1.076
Jaar 3: €1.160
Jaar 4: €1.245
Jaar 5: €1.335

De kracht van de grote cijfers werkt hier natuurlijk ook door. Neem het voorbeeld van hierboven, maar dan begin ik met €10.000 als eerste aflossing in plaats van €1.000 als eerste aflossing. Verder blijft het hetzelfde.

Jaar 1: €10.000
Jaar 2: €1.742 (€1.000 + €742 minder rente)
Jaar 3: €1.870
Jaar 4: €2.000
Jaar 5: €2.160

Doordat ik in dit voorbeeld met een grotere aflossing (=sneeuwbal) begin wordt het rente-effect ook groter. In 4 jaar tijd is het daardoor mogelijk ruim €2.900 extra af te lossen puur door het verschil in rente.

Probleem is, je moet wel een sneeuwbal hebben van een dergelijke grootte om van dat voordeel te kunnen genieten. En dat is lang niet iedereen gegeven.

woensdag 29 augustus 2012

Het in kaart brengen van de (schulden)berg

1 september gaat de grote reis beginnen, of zal ik het maar de beklimming van de (schulden)berg noemen? Mijn eigen Alpe D'Huez. Ik weet wat mijn uiteindelijke doel is, maar hoe ik daar precies ga komen is voor mij ook nog onbekend. Hierom is het belangrijk om in kaart te brengen hoe mijn financiële situatie er nu precies uitziet. Zonder dat inzicht weet ik niet waar de grootste winst te behalen is. Dat betekent dat ik het volgende in kaart heb gebracht voor mezelf:

 • Hoeveelheid schulden
 • Hoeveelheid spaargeld
 • Maandelijkse inkomsten
 • Maandelijke uitgaven

Het in kaart brengen van de schulden en het spaargeld is een makkie, dat heb ik zo bij elkaar gezet. Het in kaart brengen van de inkomsten vs. de uitgaven is een wat grotere klus welke ook nog wat denkwerk vergt qua categorisering van de je uitgaven. Daar kom bij een volgende blog op terug.


Hoeveelheid schulden


Het in kaart brengen van de schulden is vrij overzichtelijk. Er zijn een 2-tal schulden waar ik rekening mee moet houden. Dat is enerzijds een hypotheekschuld van € 336.000 en anderzijds een nog openstaande studieschuld van €7.978. De hypotheekschuld is €250.000 aflossingsvrij en €86.000 via banksparen. Van de aflossingsvrije hypotheek is €50.000 via schoonmoeders gegaan, en daar betaal ik een lagere rente voor. de hypotheek staat 10 jaar vast en de renteherziening is pas in 2019. De studieschuld is een overblijfsel van een jaar lang maximaal lenen tijdens mijn laatste studiejaar. Ik ben blij dat ik het maar 1 jaar gedaan heb en niet 5 of 6 jaar. Zie hieronder het overzicht met bijbehorende rentepercentages (klik voor grotere versie).

http://i46.tinypic.com/2m3s9d0.jpg

Hoeveelheid spaargeld

De hoeveelheid spaargeld is ook overzichtelijk te noemen. Op dit moment staat al het liquide vrij opneembare geld vast bij Leaseplanbank in een 2-tal deposito's, zodat we de maximale rente uit deze hopeloze spaartijden halen. In totaal is dit €16.000 vrij opneembaar spaargeld. Daarnaast staat er ook nog wat spaargeld vast, waar ik niet bij kan. €1.000 via een aandelenpakket van mijn werkgever en €4.167 op de bankspaarrekening ter aflossing van mijn hypotheek. Zie ook het overzicht hieronder met bijbehorende rentepercentages (klik voor grotere versie).

Concluderend

Op het eerste gezicht een niet al te positief overzicht. Ruim €340.000 schuld in de vorm van hypotheek en studieschuld tegenover €16.000 liquide middelen. Aangezien ik ook minimaal €10.000 aan liquide middelen over wil houden voor tegenvallers betekent dit ook dat er niet direct een grote aflossing inzit om het balletje aan het rollen te brengen. Afijn, alle kleine beetje helpen en helpen mee om het uiteindelijke doel te bereiken. In september gaat mijn eerste aflossing op de hypotheek de deur uit!

In mijn volgende blog ga ik in kaart brengen hoe mijn inkomsten/uitgaven plaatje in elkaar zit. Als ik financiële onafhankelijkheid wil bereiken zat dat toch uit die hoek moeten komen.  

"I have a dream"

De veelbesproken quote van Martin Luther King, dat leek me een goed startpunt voor mijn blog. Ik heb niet een droom of een visie zoals Martin Luther King dat heeft, maar wel een persoonlijke droom. Financiële onafhankelijkheid behalen is iets wat ik eigenlijk al wil sinds dat ik een klein broekie was, maar eigenlijk heb ik daar nooit de stappen in ondernomen die daarvoor nodig zijn.

Vaak moet er iets in je leven gebeuren voordat je echt eens ergens over na gaat denken. De afgelopen 2 jaar zijn er wel een aantal dingen gebeurt die ervoor hebben gezorgd dat dat besef er wel kwam. Gebeurtenis 1 was een kleine 2 jaar geleden, ontslag bij mijn toenmalige werkgever. Gebeurtenis 2 is de geboorte van een klein frummeltje (op het moment van schrijven is mijn vriendin 3 dagen over tijd). 2 grote gebeurtenissen in je leven die een impact hebben op je financiën, carriëre en je hele leven an sich.

Deze 2 gebeurtenissen hebben me doen beseffen dat er best wel wat bewuster met geld omgegaan kan worden in mijn leven. Ik heb altijd gewerkt voor mijn geld. Ik begon met de zondagskrant rondbrengen, vervolgens wat uitzendwerk gedaan, vakantiewerk bij de zaak van de vader van een vriend wat overging op iedere zaterdag daar werken, in de horeca buffelen en uiteindelijk in het zakenleven terecht gekomen als consultant. Al met al werk ik nu al een kleine 14 jaar, van een paar uur in de week tot full-time werken. Zoals het er nu uitziet mag ik nog wel een 40 jaar doorwerken voordat ik met pensioen ga. 3 maal raden, dat vind ik te lang. Vandaar het doel om financiële onafhankelijk te worden, des te eerder kan ik stoppen met werken.

Als ik na al dat gewerk terugkijk naar mijn financiën en persoonlijke leven dan sta ik er best rooskleurig voor, een modaal salaris wat na verwachting nog flink gaat stijgen in de toekomst, een aardig bedrag aan spaargeld, een mooi huis, stabiele relatie, kind op komst, veel vrienden, veel sport, etc. Kortom, een gelukkig leven. Maar aan de andere kant staan hier allerlei verplichtingen tegenover, en met name de financiële verplichtingen wil ik in de toekomst minimaliseren.

Wat betekent dit concreet:
- Hypotheek aflossen en de rente-uitgaven minimaliseren
- Verbruik verminderen (Consuminderen)
- Inkomsten verhogen zonder dat daar méér werkuren tegenover staan

Ik heb me de afgelopen weken al aardig ingelezen en deze doelen moeten an sich niet zo moeilijk zijn om te behalen als je een beetje lange-termijn visie hebt. Iedereen kan consuminderen als die persoon maar genoeg wil. Het punt is dat je een balans moet vinden tussen wat je wilt bezuinigen en de "luxe" die je daarvoor wilt inleveren. Zoals de titel van dit blog aangeeft wil ik dat op een zakelijke manier aanpakken en wil ik dat doen op een manier dat een bedrijf dat ook zou doen. Kritisch kijken naar de uitgaven zonder dat je daarin doorslaat en je werknemers weglopen. Of in mijn geval, bezuinigen op de uitgaven zonder dat je vriendin en kind er zich enorm aan ergeren.

Misschien vraag je je af, waarom start je een blog hierover. Ik ben van mening dat men veel kan leren van elkaar, en ik hoop dan ook via reacties op mijn blog tips te kunnen leren van anderen. Ik zal zelf ook actief de andere blogs gaan lezen met eenzelfde onderwerp/doel zodat anderen weer van mij kunnen leren.

In mijn volgende blog zal ik mijn financiën uiteen zetten, en kritisch gaan kijken waar ik op kan besparen.